Kick-off Healthy Start: een Convergence Alliance initiatief

Hoe kan de ongelijke uitgangspositie van kinderen in de Rotterdamse regio worden overbrugd zodat alle jongeren de kans krijgen hun talenten optimaal te ontplooien, waarmee ze kunnen uitgroeien tot jonge, participerende en actieve burgers? Healthy Start is een nieuw wetenschappelijk initiatief van Eveline Crone (Erasmus Universiteit Rotterdam), Vincent Jaddoe (Erasmus MC) en Maaike Kleinsmann (TU Delft) met de ambitie om de ongelijke uitgangspositie in het leven van kinderen en jongvolwassenen te doorbreken. Dit initiatief past geheel binnen de Convergence Alliance van de drie kennispartners. De kick-off vond plaats op 15 juni 2021.

Niet alle kinderen die worden geboren hebben een goede uitgangspositie in het leven. De agenda van Healthy Start richt zich specifiek op ongelijkheden in startposities van kinderen. Hoe kunnen deze worden overbrugd met interventies? En hoe kunnen alle jongeren kansen krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien? Healthy Start wil uitgroeien tot een internationaal, interdisciplinair centrum met fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en burgerbetrokkenheid en kennisoverdracht. Naast onderzoek ontwerpt Gezonde Start ook een uitgebreid opleidings- en trainingsprogramma. Door de samenwerking tussen de drie convergentiealliantiepartners EUR, Erasmus MC en TU Delft is het mogelijk om een ​​optimale combinatie van kennis en faciliteiten te bieden om de ongelijke uitgangspositie van kinderen en jongvolwassenen in de Rotterdamse regio te doorbreken.

Over de Convergence Alliance

TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC bundelen hun krachten in de Convergence Alliance. De urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituties en disciplines worden overschreden om nieuwe perspectieven en oplossingen te creëren. In onderzoek en onderwijs wordt ingezet op het bundelen van expertise, kennis en methoden om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zoals: klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de zorg, verstedelijking en digitalisering. De alliantie werkt samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten.

De kick-off

Op 15 juni vond de kick-off van het initiatief Healthy Start plaats, waaraan ruim 80 onderzoekers deelnamen. Tijdens de kick-off werd kennis gedeeld en werden de aanwezigen uitgenodigd om samen na te denken over een ambitieuze onderzoeksagenda die kansen voor kinderen en jongeren vergroot. Tijdens de kick-off presenteerden prof.dr. Irwin Reiss, prof.dr. Renske Keizer & prof.dr. Moniek Buijzen hun academische showcases. Prof. Manon Hillegers (RE-Connect – Rotterdam Experts- Connect), postdocs en PhD. kandidaten pitchten verschillende maatschappelijke impactprojecten. Tijdens de breakout-sessies werd de volgende vraag besproken: “Hoe kunnen we Healthy Start het beste laten floreren binnen de organisaties van EUR, TUD, EMC?”

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Nicolette Stehouwer – Den Hollander

Innovations Manager