PDPC publiceert kennisagenda over veerkracht in de zorg

Onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management en het Pandemic & Disaster Preparedness Center publiceren een kennisagenda over veerkracht in de zorg. ‘Bij veerkrachtige zorg denken we vaak aan systemen en organisaties, maar uiteindelijk draait het om hoe mensen in de zorg veerkrachtig kunnen handelen’

De kennisagenda voor onderzoek naar veerkrachtige zorgsystemen bundelt de belangrijkste beleids- en wetenschapsvragen voor een veerkrachtige Nederlandse gezondheidszorg. Bij rampen en pandemieën wordt van zorginstellingen verwacht dat ze veerkrachtig zijn, maar wat bedoelt men nu eigenlijk met veerkracht? En wat moeten we nog weten om zorgsystemen veerkrachtiger te maken?

Volgens onderzoeker Robert Borst moeten veerkrachtige zorgsystemen zó worden ingericht dat ze de praktijk en de mens dienen. Daar is nu soms nog weinig aandacht voor in onderzoek en beleid. Borst: ‘Als we het hebben over veerkrachtige zorgsystemen, dan hebben we het over structuren, regels en organisaties, maar zelden over werk en mensen. Maar in de praktijk zijn het juist de mensen die veerkrachtig handelen. We moeten systemen creëren die hier ondersteunend aan zijn.’

Analyse

Borst werkte samen met Karin van Vuuren, Bert de Graaff en Roland Bal aan de kennisagenda. Dat deden ze aan de hand van een literatuurstudie en analyse van beleidsdocumenten, onder andere gerelateerd aan de COVID-19-pandemie en de overstromingen in Limburg in 2021. Ook hielden ze kwalitatieve interviews met experts uit verschillende facetten van de Nederlandse zorg.

Rampen en crises

De onderzoekers organiseerden daarnaast een werkconferentie. Hierbij lag de nadruk om niet alleen wetenschappelijke experts, maar ook de beleidsmakers en mensen uit de praktijk te horen: ‘We hadden mensen die aan het stuur staan bij VWS op het moment van rampen en crises. En mensen op de grond die daadwerkelijk geconfronteerd worden met virussen, overstromingen of tekorten. Onze bijeenkomst ging alle lagen door.’

 

Kennisagenda

Download hier de kennisagenda over veerkracht in zorgsystemen.

Download hier