Ideeën alom op brainstorm nieuwe Convergence master Sustainable Health 

Wat is het afstudeerprofiel van een ideale Sustainable Health masterkandidaat en waar zit de overlap met het huidige educatieaanbod? Tijdens de brainstorm over de nieuwe transdisciplinaire research master Sustainable Health werd hier druk over gediscussieerd. ‘De ideale masterkandidaat is een schaap met vijf poten.’ 

De eerste brainstorm over de nieuwe master Duurzame Gezondheid/Sustainable Health werd goed bezocht. Onder de dertig aanwezigen waren zorgverleners, docenten, studenten en verschillende maatschappelijke partners uit Rotterdam en Delft.  

Met deze brainstorm wilde het ontwikkelteam van de master ophalen wat er leeft onder de collega’s. Prodecaan Maarten Frens, die met het idee voor de master kwam, zei: ‘Er is nog veel te weinig veranderd aan het initiële idee. Daar hopen we vandaag verandering in te brengen.’ Wil je op de hoogte blijven van de plannen? Schrijf je dan in voor de maillijst.

Er is nog veel te weinig veranderd aan het initiële idee. Daar hopen we vandaag verandering in te brengen.

Prof.dr. M.A. (Maarten) Frens

Erasmus MC

Vice-dean of Education Erasmus MC

Wereldbol

Daarop gingen de deelnemers aan de slag. Eerst werd er gediscussieerd over het huidige educatielandschap en waar er gaten dan wel overlap zit op het thema Sustainable Health. Vervolgens mochten ze aan de slag met het herontwerpen van een figuur dat de master inhoudelijk moet uitdrukken.  

Zo ging de ene tafel pragmatisch aan de slag ging met het ontwerpen van een wereldbol en werd er aan een andere gediscussieerd over een variant op het double diamond model. Dit model start met het idee dat studenten eerst hun kennis met elkaar uitwisselen om daarna vanuit een gezamenlijk vertrekpunt nieuwe transdisciplinaire onderzoeksvaardigheden op te doen.  

Skills 

Het laatste onderwerp was de ideale masterkandidaat. ‘Arme student’, werd er gezegd, want de ideale kandidaat is een ‘schaap met vijf poten’. Van de toekomstige professional wordt verwacht transities in de zorgsector vorm te gaan geven. En waar de een vond de student daarom vooral in staat moest zijn om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden en actie- en strategiegericht te werk te gaan, vond de ander vaardigheden als nederigheid en het kunnen “zijn” met het niet-weten en daarmee leren werken binnen de grote mondiale duurzaamheidsvraagstukken van belang.  

Ook werd er gezegd dat studenten “bruggenbouwers” en “zoomers” zouden kunnen worden: in staat de taal van verschillende bèta- en gammadisciplines te verstaan en het vermogen hebben om van het individuele naar het mondiale niveau en weer terug te bewegen. Dat is nogal wat in twee jaar.  

In de loop

Aan het team achter de Sustainable Health master de taak om de opgehaalde ideeën verder uit te kristalliseren. Wilma Oosthoek van het ontwikkelteam: ‘We leven in een tijd vol spraakverwarring. Aan ons is het nu een gezamenlijke taal te creëren, tussen verschillende disciplines en tussen de universiteit en de samenleving.’

De volgende stappen zijn bijeenkomsten met studenten en maatschappelijke partners en een vervolgsessie op de brainstorm. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze maillijst, dan blijf je in de loop.