Hoe verbeteren we buurgerparticipatie in urban planning: een nieuwe toolbox?

Op welke manieren dragen digitale hulpmiddelen bij aan burgerparticipatie in het urban planningsproces? Onderzoeker Ioannis Ioannou verdiepte zich in de wereld van burgerparticipatie voor het SPRING Citizen Voice project, onderdeel van het Resilient Delta Initiative. In dit interview licht Ioannis toe hoe zijn onderzoeksproces verliep en wat zijn belangrijkste bevindingen waren.

Wat wilde je onderzoeken en wat is het belang van je onderzoek?

Het doel was om een conceptueel ontwerp te ontwikkelen voor een digitaal participatieplatform. Tegelijkertijd wilden we richtlijnen geven om publieke participatie in urban planning te verbeteren. Ik probeerde alle puzzelstukjes te vinden om te begrijpen wat elke stakeholder wilde en deze te combineren tot een toolbox voor participatie.

Er zijn veel verschillende stakeholders – burgers, onderzoekers, beleidsmakers en overheidsinstanties – en elke stem verdient het om gehoord te worden. Je kunt burgerparticipatie zien als een microfoon in een grote kamer. Microfoons kunnen een stem versterken, afhankelijk van je positie. Mensen dicht bij de microfoon kunnen versterkt worden terwijl mensen ver weg uitgesloten kunnen worden. Andere parameters spelen ook een rol: sommige mensen hebben een luidere stem, anderen hebben misschien een spraakgebrek. Technisch gezien, kan je meer microfoons toevoegen indien je een grotere betrokkenheid wil bereiken.

Hoe hebben jullie dit onderzoek uitgevoerd?

We begonnen met een reeks workshops met beleidsmakers en experts om hun input te verzamelen. In een later stadium deden we semi-gestructureerde interviews op specifieke gebieden. We combineerden al deze gegevens tot software en ontwikkelden een vragenlijst die we onder burgers verspreidden.

Al deze input hebben we samengevoegd om het standpunt van elke stakeholder te begrijpen en een conceptueel ontwerp te maken. Welke technische vereisten en kenmerken moet het platform hebben? Wat zijn de motivatiefactoren voor elke stakeholder?

Wat kunnen de gemeente en andere partijen doen met jullie inzichten?

Digitale participatietools hebben veel potentieel. Ze helpen barrières voor bestaande procedures te overwinnen. Mensen die in de stad wonen hoeven niet naar de gemeente te gaan om deel te nemen aan stadsplanning. Als je gewoon een app op je telefoon kunt openen, wordt deelnemen aan urban planning toegankelijk.

Burgers zijn de belangrijkste gebruikers van de openbare ruimte; we hebben hun lokale kennis nodig en houden rekening met hun standpunten. Als je samenwerkt met burgers in het project waar een gemeente aan werkt, heb je niet alleen steun voor het project zelf, maar ook voor het beleid en het bestuursorgaan in het algemeen. Door de feedback van burgers, overheden en andere belanghebbenden, kunnen we een stap verder gaan.

Denkt u dat deze digitale aanpak de traditionele ontwerpmethoden en -hulpmiddelen moet vervangen?

Hoewel digitale hulpmiddelen extra manieren bieden om volledig deel te nemen, zijn er meer mogelijkheden. Je hebt zowel bestaande procedures als digitale inspraak nodig. Net zoals we e-books en papieren boeken hebben, bieden ze hetzelfde op verschillende manieren.

Uit de antwoorden op de vragenlijst bleek dat burgers een heel andere mening kunnen hebben dan andere stakeholders. Ze geven minder om digitale kaarten of sociale mediafuncties in een app, ze willen gewoon gehoord worden. Wat me echt is bijgebleven is iets wat een onderzoeker me vertelde: “Een eenvoudige enquête is net zo geavanceerd als een digitale participatie-app.”

Wat zou centraal moeten staan in vervolgonderzoek naar het gebruik van digitale hulpmiddelen voor publieksparticipatie in urban planning?

Als je met zoveel verschillende groepen te maken hebt, is het belangrijk om te begrijpen wat iedereen wil. Zelfs bij stedelijke stakeholders zie je soms verschillen, zowel intern als extern. Terwijl burgers bijvoorbeeld op onze vragenlijst hebben geantwoord dat open source digitale tools voor hen niet belangrijk zijn, blijkt dit voor onderzoekers en beleidsmakers wel belangrijk te zijn.

Vervolgonderzoek moet zich richten op manieren om verder te begrijpen wat elke specifieke groep wil. We kunnen op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen die geschikt zijn voor elke stakeholder, en publieksparticipatie echt onderdeel maken van de toolbox.

Wil je meer lezen over het onderzoek van Ioannis? Klik hier om zijn masterscriptie “Urban Voices: Citizen Voice: An innovative Open-source Map-based tool for effective public participation” te lezen.