Hoe beschermen we een grote stad met veel hoogbouw tegen noodsituaties?

De stedelijke omgeving wordt steeds drukker, en Nederland is zelfs een van de meest verstedelijkte landen ter wereld. Met een groeiende hoeveelheid hoogbouw worden kansen op en impact van noodsituaties groter. Bij overstromingen, brand of terroristische dreigingen moeten gebouwen vlug ontruimd kunnen worden. Hulpdiensten werken vandaag de dag nog steeds met simpele middelen zoals 2D-plattegronden. Tegelijkertijd zijn er digitale mogelijkheden te over, zoals crowdmanagement-technologie of sensoren.

In DE-RISC wordt gewerkt aan de transitie naar (near) real-time informatie over gebouwen en hun gebruikers in 3D-plattegronden, die kunnen helpen om de veiligheid van deze gebouwen te vergroten en evacuaties succesvoller en veiliger te maken. Met het project willen de universiteiten en bedrijven een voorhoede vormen op het gebied van digital twins.

Digital twin

De eerste case waarvoor zo’n nieuw model zal worden ontwikkeld is het gebouw van het Erasmus MC, dat midden in het centrum van Rotterdam ligt. “Het is een groot en complex gebouw, daarom is dit een interessante case,” zegt dr.ir. Monique Arkesteijn, universitair docent bouwkunde aan de TU Delft en projectleider van DE-RISC.

Het doel van DE-RISC is niet alleen om één gebouw en haar gebruikers via 3D in kaart te brengen, maar ook om een sociale infrastructuur op te zetten. Binnen die infrastructuur verkennen eigenaren van data en belanghebbende samen hoe data op een duurzame wijze geproduceerd en ingezet kunnen worden als het nodig is. Arkesteijn zegt: “We willen samen met stakeholders een systeem maken waardoor data die ontwikkeld en opgeslagen worden in reguliere vastgoedmanagementprocessen, bijvoorbeeld via facility en onderhoudsdiensten, zinvol en duurzaam gekoppeld kunnen worden aan de digital twin van dat betreffende gebouw, zodat je altijd een actuele 3D-versie hebt. En ook kunt zien waar zich mensen bevinden.” Op dit moment zijn er maar van tien procent van de gebouwen in Rotterdam 3D-modellen beschikbaar. “We willen iets ontwikkelen dat voor ieder gebouw werkt, een systeem dat automatisch veranderingen bijhoudt, zodat de brandweer snel kan zien: hier bevinden zich nog mensen. Of: dat is een kwetsbare plek.”

Groot consortium

De modellen zijn niet alleen handig voor brand. “Wat we ontwikkelen kan uiteindelijk ook dienen bij andere rampen, of zelfs in onderhoudsprocessen of verduurzamingsprocessen van grote gebouwen.” Het model dat gemaakt wordt voor het gebouw van het Erasmus MC, wordt zo gemaakt dat het toepasbaar is op meerdere gebouwen in de stad, en andere grote steden. Het bijzondere van het project is de convergentie: het samenvoegen van kennis van verschillende academische instellingen. Vanuit de TU Delft zal onder andere aan de kunstmatige intelligentie worden gewerkt die ervoor nodig is, vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de sociale innovatie en het draagvlak voor datakoppeling- en deling. Hiernaast is de samenwerking met partners van buiten de universiteit belangrijk. Aan DE-RISC werkt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mee, de stad Rotterdam, maar ook verzekeraars en veiligheidsadviseurs, en niet in de laatste plaats bedrijven zoals Royal HaskoningDHV, Hertek, Unica en City Analytics. Arkesteijn: “We werken in dit consortium met veel partijen samen. Er is ontzettend veel belangstelling voor dit project in de stad, omdat veel mensen zien dat dit echt nodig is. Nu, en ook met het oog op de toekomst.”

We ontwikkelen in eerste instantie een digitale infrastructuur voor brandveiligheid, maar uiteindelijk kan die ook dienen voor andere rampen, en zelfs voor onderhouds- of verduurzamingsprocessen

Monique Arkesteijn

TU Delft

Assistant Professor Real Estate Management

Ecosysteem

Naast het omzetten van 2D- naar 3D modellen, zal er met virtual reality worden getest hoe mensen daadwerkelijk vluchten bij een noodgeval. “Zo kunnen we ook onderzoeken hoe we interventies kunnen plegen, of bestaande interventies verbeteren.”

Schaalbaarheid en duurzaamheid zijn de uitgangspunten. “We willen een ecosysteem creëren dat over heel Nederland werkt. Het moet opschaalbaar zijn van dit ene gebouw naar alle gebouwen. We denken nu niet in individuele oplossingen, maar breder: hoe verzamelen we informatie, hoe brengen we het bij elkaar, hoe verbinden we het aan de juiste partijen?”

Dit project geeft een impressie van het soort publiek-private partnerschappen dat wordt ontwikkeld voor Resilient Delta. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het project en aan het consortium. Activiteiten moeten nog worden opgestart. Heeft u interesse om deel te nemen aan het consortium? Neem dan contact op met de business developers van Resilient Delta.

Vragen?

Neem contact op met een van onze business developers.

Michelle Damen

Business Developer