Het kinderziekenhuis van de toekomst: vanuit het perspectief van verpleegkundigen

Hoe ziet het kinderziekenhuis van de toekomst eruit? En wat betekent dit voor het werk van verpleegkundigen? Wat zijn de redenen dat ze afhaken of helemaal stoppen? En wat hebben zij nodig om hun werk goed en met plezier te blijven doen?

Dit zijn belangrijke vragen om te beantwoorden. Want door een groeiend tekort aan zowel personeel als middelen neemt de werkdruk toe. Maar er speelt meer. De werkomgeving, secundaire arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden, gebruik van technologie en werkplezier zijn belangrijke factoren voor zowel de huidige werkdruk als voor mogelijke toekomstige oplossingen.

Om daar een antwoord op te vinden organiseerde Convergentieprogramma Healthy Start op 30 mei een brainstormsessie. Ruim 20 verpleegkundigen van verschillende afdelingen van het Sophia Kinderziekenhuis gingen in gesprek over de knelpunten die zij ervaren op de werkvloer en hun wensen om werk aantrekkelijker te maken.

Tijdens deze bijeenkomst, die was georganiseerd door Mariska de Heer, Anne Heijboer en Susanna De Vette-van Bekkum, namens de VAR Sophia, en Vincent Jaddoe, academisch lead Healthy Start, zijn de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en zijn oplossingen verkend.

Children hospital of the futureHealthy Start ambitieproject Kinderziekenthuis van de toekomst richt zich op innovaties voor betere en betaalbare zorg voor kinderen en ouders in de toekomst. In dit project werken verpleegkundigen samen met onderzoekers van het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft.