Meer over de Healthy Start Young Board

Binnen Healthy Start hechten wij grote waarde aan de stem van beginnende onderzoekers die met kinderen en jongeren werken. Een toegewijd team, dat de convergentie van drie universiteiten vertegenwoordigt, vormen samen de eerste Healthy Start Young Board. Het doel van de HS Young Board is een gemeenschap op te bouwen tussen beginnende onderzoekers en innovatieve projecten te ontwikkelen waarin disciplines kunnen samenkomen. De HS Young Board fungeert ook als klankbord voor de leiders en het bredere Healthy Start-programma. Zij zullen actief samenwerken met andere maatschappelijke belanghebbenden en een fysiek convergentiepunt creëren om samen te werken.

Sluit je aan bij de Healthy Start Young Community