Ambitie: Aanpak van jeugdcriminaliteit en verslaving

Individuele factoren die jongeren steunen en motiveren om te werken aan hun (lange-termijn) doelen Jongeren en jongvolwassenen met antisociaal gedrag en verslavingsproblemen hebben moeite om te functioneren op verschillende gebieden, waaronder werk, onderwijs, inkomen, sociale relaties en geestelijke gezondheid. Er zijn preventie- en interventiestrategieën ontwikkeld om verslaving en antisociaal gedrag te verminderen, maar hun effectiviteit kent beperkingen – we weten bijvoorbeeld weinig over langetermijneffecten en benaderingen die gericht zijn op individuele verschillen. Bovendien richten deze strategieën zich vaak alleen op jeugddelinquentie of verslaving, terwijl uit onderzoek blijkt dat sommige van deze gedragingen voortkomen uit dezelfde mechanismen en elkaar beïnvloeden. Jongeren gebruiken bijvoorbeeld zowel drugs als delinquent gedrag om negatieve gevoelens te verminderen of positieve gevoelens van controle te vergroten. Daarom is het belangrijk om strategieën te ontwikkelen die jongeren ondersteunen en hen controle geven, gebaseerd op hun motivatie en langetermijndoelen. In dit project onderzoeken we hoe effectief deze strategieën zijn en hoe ze kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van bestaande kennis en technologieën zoals smartphones.

Ambitieproject in een notendop

Bekijk poster