Healthy Start Stories |
Rob Taal

Het kinderzieken(t)huis van de toekomst: ‘Hoe kunnen we technologische innovaties inzetten om de zorg voor kinderen te verbeteren en toegankelijk te houden?’

De neonatologie afdeling van het ziekenhuis is een plek waar de meest kwetsbare baby’s intensieve zorg krijgen. Dag in, dag uit. Die zorg is niet alleen intensief voor de pasgeborenen, maar stelt ook hoge eisen aan verpleegkundigen. Hoe zorgen we ervoor dat deze patiëntjes en hun ouders de zorg krijgen die ze nodig hebben, terwijl de werkdruk voor verpleegkundigen houdbaar blijft? Daarover vertelt Rob Taal, kinderarts-neonatoloog in het Erasmus Medisch Centrum en Ambition Lead binnen Healthy Start.

“Als kinderarts-neonatoloog werk ik op de afdeling ‘Neonatologie Intensive Care’ van het Erasmus MC. Hier komen voornamelijk te vroeg geboren baby’s terecht, waarvan het merendeel minder dan 1500 gram weegt. Deze premature baby’s zijn zeer kwetsbaar en hebben continu zorg nodig. Dat is behoorlijk uitdagend en vraagt veel van verpleegkundigen en de organisatie van onze afdeling. Soms hebben we niet genoeg bedden beschikbaar voor de baby’s van vrouwen die dreigen te vroeg te bevallen en speciale zorg nodig hebben. In dat geval kan het zijn dat de aanstaande moeder moet worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit heeft een grote impact. Tegelijk zijn er veel wisselingen onder het verplegend personeel. Als arts en onderzoeker wil ik weten hoe we deze uitdagingen kunnen aanpakken. Ik ben vooral benieuwd naar de mogelijkheden van technologieën als machine learning en kunstmatige intelligentie. Kunnen deze tools ons helpen voorspellen wanneer een baby bijvoorbeeld bepaalde medicatie nodig heeft? En kunnen technologische innovaties, zoals robotica, ondersteuning bieden aan verpleegkundigen? Ik geloof dat we door deze innovaties de zorg kunnen verbeteren en tegelijk de werkdruk op zorgpersoneel kunnen verlichten.”

Ik geloof dat we met technologische innovaties de zorg kunnen verbeteren en tegelijk de werkdruk op verpleegkundigen kunnen verlichten

Passie voor neonatologie

“Mijn interesse voor kindergeneeskunde ontstond tijdens mijn middelbareschooltijd. Destijds gaf ik korfbaltraining aan kinderen en organiseerde ik sportkampen. Dat was ontzettend leuk om te doen. Zo ontstond mijn interesse voor de verbinding tussen kinderen en geneeskunde. Toen ik tijdens de opleiding geneeskunde in aanraking kwam met de subspecialisatie ‘neonatologie’ wist ik dat daar echt mijn passie lag. Het werk van een neonatoloog vereist grote nauwkeurigheid en kennis van complexe procedures, een uitdaging die me erg aansprak. Ook het diepgaande contact met ouders leek me een mooi aspect van dit beroep net als het duidelijke einddoel van de zorg: het moment dat een baby sterk genoeg is om de afdeling te verlaten.

Toen ik eenmaal besloten had om kinderarts te worden, was het niet eenvoudig om een opleidingsplek te vinden. Daarom besloot ik eerst promotieonderzoek te gaan doen, een wens die al lang speelde. Ik kreeg de mogelijkheid om de ontwikkeling van de nieren bij jonge kinderen te onderzoeken onder begeleiding van Vincent Jaddoe, één van de initiatiefnemers van Healthy Start. Na mijn promotieonderzoek werd ik aangenomen voor de opleiding tot kinderarts, waarna ik me specialiseerde als neonatoloog. Die stap veranderde mijn wetenschappelijke focus. Vanaf dat moment wilde ik direct impact maken op de zorg voor te vroeg geboren baby’s.

De afgelopen jaren deed ik onderzoek naar infecties bij premature baby’s. Infecties komen namelijk bij zo’n 20% van de te vroeg geboren baby’s voor. Helaas overlijdt 10% van de baby’s als gevolg van een infectie. Ik wilde weten of we infecties eerder kunnen opsporen. Samen met collega’s voerden we de afgelopen jaren een speciaal waarschuwingssysteem in dat, aan de hand van hartslaggegevens, aangeeft of er mogelijk sprake is van een infectie. Wat ik interessant vind aan dit onderzoek is dat we met behulp van grote hoeveelheden data en technologische innovaties onze medische kennis versterken. Mijn hoop is dat we uiteindelijk een voorspellingsmodel kunnen ontwikkelen dat op tijd infecties signaleert en de juiste behandeling voorstelt, om zo ernstige gezondheidsschade en overlijden te voorkomen.”

Transdisciplinair werken binnen Healthy Start

”Binnen Healthy Start heb ik de ideale plek gevonden om mijn ervaring als arts en onderzoeker in te zetten. Als Ambition Lead ben ik verantwoordelijk voor Ambitieproject 2. Binnen dit ambitieproject richten we ons volledig op het ‘kinderzieken(t)huis van de toekomst’. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zo veel mogelijk hun normale leven kunnen voortzetten, ook al moeten ze voor een chronische aandoening veel naar het ziekenhuis? En hoe voorkomen we dat kinderen en hun ouders te veel stress ervaren tijdens een ziekenhuisopname? Ook willen we weten hoe we de zorg beter kunnen organiseren, zodat we bijvoorbeeld overplaatsingen van zwangere vrouwen met een dreigende vroeggeboorte kunnen voorkomen. Tegelijk richten we ons ook op het welzijn en de werkdruk onder verpleegkundigen, die momenteel ontzettend hoog is. Binnen deze projecten werk ik nauw samen met onder andere Josephine Wagenaar en Mariska Wildschut-de Heer.”

Ik hou in de gaten dat we echt transdisciplinair werken, wat de kern vormt van de unieke werkwijze bij Healthy Start

“In mijn rol als Ambition Lead zorg ik ervoor dat de projecten binnen ons ambitieproject soepel blijven verlopen. Maar mijn bijdrage gaat verder. Ik hou ook in de gaten dat we echt transdisciplinair werken, wat de kern vormt van de unieke werkwijze bij Healthy Start. Ik weet uit ervaring hoe makkelijk het is om in je eigen comfortzone te blijven en alleen met je directe collega’s te werken. Maar de samenwerking met onderzoekers van onder andere de Technische Universiteit Delft brengt ons verder en maakt ons onderzoek extra boeiend. Bovendien verkennen we volop de mogelijkheden van technologische innovaties. Zo onderzoeken we op dit moment hoe robots ons werk kunnen ondersteunen. Daarnaast kijken we hoe we de ontwikkeling van een baby die naar een ander ziekenhuis is overgeplaatst, in de gaten kunnen houden. Hiervoor gebruiken we een speciale beeldbelapplicatie.”

Een andere manier van denken

“Bij Healthy Start heb ik geleerd om op een andere manier te denken. Zo onderzoeken we nu bijvoorbeeld wanneer vrouwen met een dreigende vroeggeboorte overgeplaatst moeten worden van een reguliere naar een speciale afdeling. Voorheen zou ik me uitsluitend hebben gericht op de overwegingen voor een overplaatsing. Maar nu realiseer ik me dat als je echt impact wil maken je veel verder moet denken. Wat betekent zo’n overplaatsing bijvoorbeeld voor de druk op verpleegkundigen, de zorgkosten en de hoeveelheid beschikbare bedden?”

Ik realiseer me nu dat als je echt impact wil maken je veel verder moet denken

“Ook van wetenschappers met een designachtergrond leer ik ontzettend veel. Ik ben meer de traditionele manier van onderzoeken gewend, waarbij we vaak geneigd zijn om vragen te beantwoorden door nieuwe gegevens te verzamelen. Maar soms zit de oplossing in het aanpassen van bestaande processen of simpelweg in het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners. Dat is voor mij echt een andere manier van denken.”

Buiten de gebaande paden

“Natuurlijk loop ik soms ook tegen uitdagingen aan. Er is nog zoveel te onderzoeken en te verbeteren als het gaat om het kinderzieken(t)huis van de toekomst. Dat maakt ons ambitieproject interessant, maar ook uitdagend. Het betekent dat ik als Ambition Lead voortdurend focus moet aanbrengen en ervoor moet zorgen dat projecten daadwerkelijk worden afgerond. Als een onderzoek niet goed loopt, moet ik een collega daarop aanspreken, inclusief collega’s die meer ervaring hebben dan ik. Dat is niet altijd even makkelijk, maar wel heel leerzaam.

Durven buiten de gebaande paden te treden, is wat mij betreft de sleutel tot echte impact. Door andere disciplines te betrekken, kunnen we een verschil maken. Tegelijkertijd blijf ik ook dicht bij mijn eigen patiënten. Elke dag zet ik me als arts in om de best mogelijke zorg voor elk kind te leveren. Met de veelheid aan technologische innovaties en kennis die we vandaag de dag hebben, ben ik hoopvol over de toekomst van zorg voor alle kinderen.”

Rob Taal’s Healthy Start perspectief
“Op dit moment wordt volop gewerkt aan de inrichting van het nieuwe Sophia Kinderziekenhuis. Ik hoop dat onze projecten hiervoor waardevolle input opleveren. Dat doen we door elk facet van zorgverlening kritisch onder de loep te nemen. Kunnen we zorgprocessen anders inrichten met voortschrijdende kennis? Kunnen we innovaties gebruiken om onze huidige zorg te verbeteren? En kunnen we zorgverleners zo goed mogelijk faciliteren in hun werk en het werkplezier maximaliseren? Daarnaast vind ik het echt belangrijk om het nieuwe ziekenhuis vorm te geven samen met mensen uit verschillende disciplines. Zo voorkomen we dat we het oude kinderziekenhuis simpelweg in een nieuw jasje steken.”

Hoe meer mensen deelnemen aan Healthy Start, hoe beter we onderzoek kunnen doen en hoe meer kinderen we kunnen helpen. Voel je je betrokken bij dit onderwerp? Word dan lid van onze community. Volg onze LinkedIn of deel je ideeën per mail: healthystart@convergence.nl