Healthy Start – Getting Started!

Begin dit jaar presenteerden we ons strategisch plan Healthy Start aan het Convergence College van Bestuur, op basis van de vruchtbare Healthy Start-bijeenkomst van afgelopen november in de Fruitvis in Rotterdam, met vele gesprekken met onderzoekers en partners en succesvolle onderzoekslijnen binnen de EUR, Erasmus MC en TU Delft. En nu, december 2022, gaan we echt beginnen met het opzetten van 6 concrete ambitieprojecten met Convergence PhD’s en Fellows, een Healthy Start | Young Board, Health Start onderwijs en een Healthy Start support team.

De kern van onze strategie is onze missie: een gezonde en kansrijke start voor toekomstige generaties. Ons doel is om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken – gericht op preventie en interventie – voor het versterken van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jongeren, van conceptie tot jongvolwassenheid. Dit doel willen we bereiken door een innovatieve en convergerende aanpak waarin we medische, sociale en technische wetenschappen combineren, de brug slaan tussen wetenschap en kennis uit de samenleving en werken aan concrete implementatie in de praktijk.

We richten ons op zes concrete ambities die aansluiten bij de urgente vraagstukken in de samenleving en die sterke onderzoekslijnen van EUR, TU Delft en Erasmus MC samenbrengen:

1. Verkleinen van gezondheidsverschillen in de eerste 1000 dagen;
2. Zorginnovatie voor ouder en kind;
3. Stimuleren van beweging voor chronisch zieke kinderen;
4. Verbetering van het mentale welzijn van jongeren;
5. Aanpak jeugdcriminaliteit en verslaving;
6. Vergroot de betrokkenheid en participatie van (ongehoorde) jongeren in de samenleving.

Deze ambities worden momenteel verder uitgewerkt in 6 ambitieprojecten. De funderingen voor deze projecten zijn aangelegd in zes zogenaamde ‘Sandpits’. In zo’n Zandbak ging een bont gezelschap van speciaal voor die ambitie uitgenodigde wetenschappers en maatschappelijke partners aan de slag met de aanvliegroutes van de huidige situatie naar de ambitie (de gewenste situatie). Vervolgens gaat een kernteam aan de slag met het projectplan, met als belangrijk onderdeel de aanstelling van twee convergente brugfuncties per project: de Healthy Start Fellow (coördinator en brug tussen wetenschap en praktijk) en de Healthy Start PhD (brug tussen de verschillende disciplines ).

Inmiddels zijn er al 6 energieke en succesvolle Sandpits georganiseerd, zijn er 2 kernteams gevormd en zijn er een Healthy Start PhD en een Fellow gestart. De komende 2 maanden worden de resterende Sandpits ingericht, worden kernteams gevormd en komen er vacatures voor Healthy Start PhD’s en Fellows.

Naast de specifieke ambities staat Healthy Start voor een nieuwe manier van wetenschap bedrijven: in teamverband, samen met verschillende disciplines, in co-creatie met de praktijk en gericht op concrete maatschappelijke impact. We hechten veel waarde aan de stem van jonge onderzoekers, die georganiseerd en vertegenwoordigd zijn in de Healthy Start Young Board. Het doel van de Young Board is het bouwen van een community onder jonge onderzoekers en het ontwikkelen van vernieuwende evenementen waarin disciplines samen kunnen komen, de Healthy Start Young Events.

Ook de komende maanden gaan we hard aan de slag om onderwijs voor en door Healthy Start vorm te geven voor studenten, jonge onderzoekers en professionals.

Zie jij aanknopingspunten in onze 6 ambities? Heb jij een kansrijk project dat past binnen onze missie? Ben je geïnteresseerd in een nieuwe manier van wetenschap bedrijven? Heb je ideeën over het onderwijs van Gezonde Start? Wil jij deel uitmaken van een divers, enthousiast en creatief netwerk? Doe dan mee met Healthy Start!

Bezoek de Young Community Borrel op 29 november, houd je agenda vrij voor de Gezonde Start | Ambitiedag op 9 maart 2023, neem contact op met het begeleidingsteam Gezonde Start, het Young Board en/of stel een vraag via healthystart@convergence.nl

 

Jennifer Kockx
Programmamanager Healthy Start
J.P.Kockx@tudelft.nl