Healthy Start-ers Fund – Deadline 17 April

Heb jij een concreet idee om maatschappelijke impact of onderwijsinnovatie te bevorderen gerelateerd aan onze Healthy Start ambities? Het Healthy Start-ers Fund helpt je om je ideeën in de praktijk te brengen.

In 2022 lanceerden we Healthy Start, formuleerden we ons strategisch plan en bouwden we verder aan onze 6 ambitieprojecten voor de lange termijn. In 2023 willen we korte termijn en concrete activiteiten ondersteunen die maatschappelijke impact, samenwerking met maatschappelijke partners en Healthy Start-educatie bevorderen. Dat doen we door 2 nieuwe instrumenten te openen met ons Healthy Start-ers Fund.

 

HS4Society
We nodigen onderzoekers en hun externe partners uit om plannen in te dienen die de maatschappelijke impact bevorderen door:

  1. Concrete (korte termijn) activiteiten voor en met een externe partner/stakeholder in het kader van Healthy Start. Bijvoorbeeld masterclasses, creatieve producten (vb. films), proof of principes, policy briefs, etc.
  2. Concrete activiteiten ter versterking van lopend Healthy Start-onderzoek door samenwerking met externe stakeholders, bijvoorbeeld door kortlopend onderzoek door studenten, ondersteuning bij het bouwen van consortia voor grotere subsidies of deep dive-sessies.

Externe partners/stakeholders zijn bijvoorbeeld publieke, welzijns- en private organisaties, overheden en gemeenten.

HS4Onderwijs
We nodigen onderzoekers en docenten uit om plannen in te dienen om bestaande onderwijsprogramma’s/cursussen te vernieuwen of nieuwe activiteiten te ontwerpen voor master-, minor- en graduate-niveau gerelateerd aan Healthy Start.

Voorbeelden van (buitenschoolse) educatieve activiteiten die zouden kunnen passen zijn:

  • Healthy Start onderzoeksprojecten binnen het onderwijs;
  • buitenschoolse activiteiten zoals student challenges, beroepsonderwijs, digitaal onderwijs (zoals MOOCs),
  • faciliteiten ter ondersteuning van transdisciplinaire activiteiten voor bestaande opleidingen zoals co-creatie labs.

Wie kan een aanvraag doen?
Alle faculteitsleden van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft (hoogleraar, universitair (hoofd) docent, postdoc en PhD-student).

Hoe een aanvraag indienen
De deadline voor aanvragen is maandag 17 april 2023, 14:00 CEST.
Aanvragers dienen het aanvraagformulier in te vullen en voor de deadline als één pdf-bestand naar j.p.kockx@tudelft.nl te sturen.

Selectieprocedure
Alle voorstellen worden op geschiktheid gecontroleerd door Marije Wassenaar en Jennifer Kockx.
De selectiecommissie zal bestaan ​​uit het managementteam van Healthy Start (Eveline Crone, Vincent Jaddoe, Maaike Kleinsmann en Jennifer Kockx). Bij activiteiten waarbij een lid van de commissie een belangenconflict heeft, zullen passende maatregelen worden genomen.

Contactpersonen
Voor vragen kun je contact opnemen met Marije Wassenaar (marije.wassenaar@eur.nl) of Jennifer Kockx (j.p.kockx@tudelft.nl)

Het aanvraagformulier en verdere informatie over het Healthy Start-ers Fund vindt u