Missie en aanpak

Onze missie

We staan ​​momenteel voor een urgente maatschappelijke uitdaging: Duizenden kinderen komen vanaf de allereerste levensfase in een ongunstige positie en kunnen hun volledige ontwikkelingspotentieel niet bereiken, wat grote gevolgen heeft voor gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie. Deze verschillen worden groter in tijden van crisis, zoals de huidige COVID-19-pandemie. Onze missie is het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond en uitgangspunten. Samen met onze maatschappelijke partners creëren we inclusieve kansen voor een diversiteit aan jongeren om participerende en bijdragende burgers te worden.

Ontwikkeling op jonge leeftijd wordt bepaald door verschillende redenen, van geografische en sociale factoren tot leefstijl- en stress gerelateerde factoren. Een interdisciplinaire aanpak en convergentie van medische, sociale en technologische wetenschappen is daarom essentieel. De regio Rotterdam-Delft is een ideaal proeftuin voor Healthy Start vanwege de diverse en participerende jonge bevolking, onderzoekende gemeenten en een sterke onderzoekscommunity. Wij geloven dan ook dat deze samenwerking tussen het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft en een breed scala aan maatschappelijke partners de toekomst van nieuwe generaties zal verbeteren.

Onze aanpak

1. Interdisciplinair

Samenwerking en integratie van wetenschappelijke disciplines en uitwisseling van methodieken. Input van en interactie tussen (bio)medische, sociale, management-, economische, ontwerp-, technische- en gedragswetenschappen.

2. Verbinden van onderzoek & maatschappij
Co-design, interactie en co-creatie tussen wetenschappers en relevante stakeholders, waaronder jongeren, ouders, verzorgers, jeugdwerkers, leerkrachten en beleidsmedewerkers.

3. Impact Plan benadering

Vergroot de kansen voor maatschappelijke impact door gebruik te maken van de ‘Theory of Change’ en ‘Impact Pathways’.

Lees ons strategisch plan

Strategisch Plan