Never Mind | Een theaterproductie over geestelijke gezondheid en sociale ongelijkheid gemaakt door en voor jongeren

Project categorie: HS4Society

Hoofdaanvrager: Kayla Green (EUR)
Team: Yara Toenders, (EUR), Lysanne te Brinke (EUR), Eveline Crone (EUR), Wanda Tempelaar (Erasmus MC), Max Wagenaar and Florian Wijker (Erasmus Verbindt), Mahmoud Chavoushi (Stichting Me & Society)
Partners: Stichting Me & Society, Erasmus Verbindt

Samenvatting

De huidige generatie jongeren wordt geconfronteerd met wereldwijde uitdagingen, zoals geestelijke gezondheidsproblemen en groeiende sociale ongelijkheid. Met dit project willen we wetenschappelijke kennis over deze maatschappelijke thema’s overdragen via een theaterproductie die met en voor jongeren wordt ontwikkeld. Na de voorstelling is er een dialoogsessie om te praten over ervaringen met betrekking tot geestelijke gezondheid en sociale ongelijkheid. Tijdens deze dialoogsessie zullen we kwalitatief en kwantitatief onderzoek doen om te onderzoeken of jongeren het gevoel hebben dat de theatervoorstelling en dialoogsessie hebben bijgedragen aan het gevoel gehoord te worden, aan de normalisering van het praten over je persoonlijke ervaringen binnen deze thema’s, en aan empowerment.

Meer informatie over dit project

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Kayla Green.