Local to Global | Van een transdisciplinair keuzevak tot een minor Healthy Start

Project categorie: HS4Education

Hoofdaanvrager: Lysanne te Brinke, assistent professor & healthy start fellow (EUR)
Team: Martine Baars (EUR), Katie Barry (TUD), Florian Wijker en Max Wagenaar (Erasmus Verbindt), Justus Koopmann (De Social Hub, TUD)
Partners: Erasmus Verbindt, De Social Hub

Samenvatting

Hoewel de 21e eeuw onze capaciteiten op vele manieren heeft verbeterd, brengt dit ook veel maatschappelijke uitdagingen met zich mee, zoals sociale ongelijkheid, immigratie en opwarming van de aarde. Deze wereldwijde uitdagingen hebben invloed op lokale gemeenschappen, zoals kinderen, adolescenten en ouders in Rotterdam. Tijdens het transdisciplinaire keuzevak “Local to Global” zullen bachelorstudenten maatschappelijke problemen van de 21e eeuw verkennen en samenwerken met academische supervisors en maatschappelijke belanghebbenden om realistische en haalbare oplossingen te creĆ«ren om deze problemen voor een specifieke gemeenschap te voorkomen/verlichten. Met dit project willen we 1) de zes Healthy Start ambities integreren met het bestaande Local to Global keuzevak, en 2) dit keuzevak transformeren naar een Healthy Start minor.

Meer informatie over dit project

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lysanne te Brinke.