Ambitie: De eerste 1000 dagen en een veerkrachtige levensloop

Minder kansenongelijkheid door een optimale start voor elk kind
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de gehele levensloop. De omgeving waarin moeder en kind zich bevinden kunnen impact hebben op de gezondheid en het welzijn van het kind, ook op latere leeftijd. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn de fysieke woonplaats, een klein sociaal netwerk, ongezonde leefstijl en ernstig stress. Negatieve gevolgen van deze factoren vergroten de kans op minder goede gezondheid bij de geboorte en kunnen zelfs worden overgedragen op volgende generaties. Zo wordt kansenongelijkheid intergenerationeel in stand gehouden.

Om intergenerationele kansenongelijkheid aan te pakken, is hulp nodig vanuit het sociale en medische domein. Een complex, gefragmenteerd aanbod bemoeilijkt het verlenen van tijdige, passende zorg en ondersteuning. Wij hebben de ambitie om te zorgen voor een optimale start voor ieder kind, voor een veerkrachtige levensloop en het doorbreken van vicieuze cirkels. Daarom richten wij ons op verschillende aanvliegroutes zoals het verbeteren van de integratie van zorg en welzijn op maat via co-creatie; zorgeducatie; ‘in de wijk’ aanwezig zijn; en onderzoek naar het spreken van dezelfde taal. We willen maatschappelijke waardering en normalisering van de voortplanting, zwangerschap en ouderschap bevorderen, inclusief betere verlofregelingen en kinderopvang. Tegelijkertijd zullen wij continu oog hebben voor de maatschappelijke impact van de activiteiten.

Ambitieproject in een notendop

Bekijk poster

Ambitie kernteam

Romy Gaillard (Erasmus MC), Vincent Jaddoe (Erasmus MC), Adja Waelput (Erasmus MC), Tanja Houweling (Erasmus MC), Fernando Secomandi (TUD), Sushma Munshi (Erasmus MC), Anna Boxem (Erasmus MC), Hilmar Bijma (Erasmus MC), Jan-Carel Diehl (TUD), Mijke Lambregtse-van den Berg en Igna Bonfrer (EUR).

Voor meer informatie, neem contact op met: