Technology-supported transition in healthcare

Wij dragen bij aan de totstandkoming van een op data en waarde gebaseerde, veerkrachtige, inclusieve en betaalbare gezondheidszorg door slimme digitale technologieën in te zetten en het gebruik van gezondheidstechnologieën mogelijk te maken.

Zo kunnen radicaal nieuwe zorgmodellen en nieuwe gezondheidstechnologieën ontstaan die de gezondheid van iedereen bevorderen en in stand houden. De resultaten leiden de weg naar de gezondheidszorg van de toekomst. Verankering van de ontwikkeling van de toekomstige gezondheidszorg in techniek en ontwerp vergroot de positieve maatschappelijk invloed van gezondheidstechnologie.