Technologisch gesteunde transitie in de gezondheidszorg

Convergence Challenge

Dit thema verbindt de volgende generatie technologische innovaties met de transitie in het zorgsysteem. Engineering wordt gecombineerd met de sociale wetenschappen om zo een brug te slaan tussen wetenschap en de maatschappij. Gezondheidstechnologieën, zoals tools voor visualisatie, (minimaal invasieve) implantaten, virtuele modellen, robotica, tools ter ondersteuning van besluitvorming en de volgende generatie geavanceerde medicinale producten, kunnen ieders gezondheid bevorderen en behouden. Het maakt radicaal nieuwe oplossingen en zorgtoepassingen los. De inzichten en methoden uit de sociale wetenschappen zijn onmisbaar voor de uitkomsten van technologisch ondersteunde gezondheidszorg.

Community

Onze gemeenschap brengt onderzoek en innovatie in de gezondheidstechnologie bijeen. Onze wetenschappers zijn betrokken bij het structureren en evalueren hoe technologie de gezondheidszorg verandert. Deze wetenschappers zorgen voor optimale uitkomsten van technologisch-ondersteunde zorg. Dit doen ze door het ontwikkelen van een nieuw wetenschappelijk begrip van de rol van technologie in het toekomstige gezondheidszorgsysteem en door het ontwikkelen van nieuwe methodes om de maatschappelijke impact van technologieën te evalueren.

De gemeenschap bestaat uit ingenieurs en wetenschappers uit diverse disciplines: engineering, data science, geneeskunde, design, gezondheidseconomie, communicatiewetenschappen, beleid- en bestuurswetenschappen, psychologie, sociologie en ethiek. Deze wetenschappers zullen samenwerken met maatschappelijke partners, zoals burgers (waaronder mensen uit kwetsbare groepen en gebieden), professionals in de gezondheidszorg, bedrijven (technologie, data, zorg, zorgverzekeringen), gemeenten, zorgverstrekkers, regelgevers, beleidsmakers en betalers, o.a. in ziekenhuizen en city labs.

Onderzoek

Dit thema omvat fundamenteel onderzoek naar het gezondheidssysteem van de toekomst, de ontwikkeling van evaluatiemethodes voor de impact van technologie en het ontwerpen van nieuwe zorgmodellen. Het ontwikkelen van het toekomstige zorgsysteem is verankerd in engineering en design, wat de positieve maatschappelijke impact van gezondheidstechnologie zal vergroten. Het afbreken van barrières tussen engineering en de sociale wetenschap is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Belangrijke uitdagingen in dit thema zijn:

  • Het afstemmen van technologieën op de uiteindelijke gebruiker
  • Het vaststellen van een rigide, op bewijs gebaseerd fundament voor de waarde van technologie in de samenleving
  • Het verkorten van de marktintroductietijd
  • Het realiseren van vroegtijdige toepassing
  • Het stimuleren van een bredere implementatie
  • Het duurzaam inpassen van technologie in het gezondheidszorgsysteem.

Technologische innovatie zal gezondheid voor iedereen bevorderen en behouden. Het ontgrendelt radicaal nieuwe oplossingen voor toepassingen in de zorg.

Onderzoeksgebieden

Hieronder staan wat onderzoeksgebieden:

Van Reactieve tot Proactieve Zorg

Succesvolle proactieve zorg zoals vroege detectie, voorspelling en preventie zullen op de lange termijn efficiënter en effectiever zijn en zullen zorgen voor een gezondere maatschappij dan welke reactieve zorg dan ook: voorkomen is beter dan genezen. Deze transitie zal de functies en inhoud van de gezondheidszorg herdefiniëren; de gezondheidszorg zal zich niet alleen richten op het moment dat een specifiek persoon ziek is, maar zal de gehele levensloop in acht nemen en preventie, zoals levensstijl, voor gezonde mensen continu blijven meenemen. Er zullen functies zoals (digitale persoonlijke) ‘case’ managers verschijnen, businessmodellen opkomen en mensen zullen zich gesterkt voelen om een beroep te doen op preventieve zorg.

Transitie van Op Groepen Gebaseerde naar Gepersonaliseerde Zorg

Met een combinatie van methodes voor gepersonaliseerde geneeskunde en zorg waarbij het individu centraal staat, zullen interventies optimaal worden afgestemd op de inhoud, vorm en timing van de daadwerkelijke gezondheidsstatus, levensomstandigheden, capaciteiten en voorkeuren van patiënten. Onderzoek naar gepersonaliseerde zorg heeft als doel om inclusieve technologische innovaties in te zetten en daarmee groeiende gezondheidsverschillen (socio-economisch, tech/non-tech) te vermijden, en individuele behandeling, tele-monitoring, revalidatie en preventieve interventies te optimaliseren. Daarnaast is een meer holistisch begrip van de gezondheid en het welzijn, de capaciteiten, behoeften, voorkeuren en omgeving van een persoon, de basis voor geïntegreerde zorg waarbij het individu centraal staat.

Transitie van Ziekenhuis naar Thuis

Ziekenhuizen zullen zich ontwikkelen naar centra voor de behandeling van acute complexe zaken, waaronder specialistische zorg met hightech technologieën. Mensen zullen in toenemende mate zorg kunnen ontvangen aan de hand van monitoring, diagnostiek, behandeling en revalidatie aan huis. Eerdere ontwikkelingen hebben het pad vrijgemaakt om een specifieke ziekte te monitoren, voorspellen en in te grijpen met preventieve interventies (zoals op levensstijl gebaseerde cardio-interventies voor (pre-)zwangere vrouwen en op CGT-gebaseerde preventie voor mentale gezondheid onder jongeren). Ontwikkelingen van de toekomst die we in ons hoofd hebben, zijn de realisatie van de consultatieruimte 2030 en het afstemmen van interventies op het moment, de klinische inhoud en de gebruiker.