Open Call

Het Erasmus MC heeft Convergence Health and Technology uitgenodigd om de hierbij gepresenteerde Sustainable Health Program Call vorm te geven. Deze oproep zal ambitieuze transdisciplinaire onderzoeks- en innovatieprogramma’s ondersteunen, geleid door vooraanstaande (jonge) onderzoekers van Convergence, die zich richten op belangrijke uitdagingen in Duurzame Gezondheid(szorg) in lijn met onze gezamenlijke missie om:

 

 • De bevolking minstens vijf jaar langer in goede gezondheid te houden: preventie met behulp van technologie en/of AI;
 • de impact van ziekenhuizen op onze leefomgeving te verminderen: de ecologische voetafdruk van de zorg;
 • te zorgen voor duurzaamheid van de zorg op lange termijn: inzet van personeel en hun welzijn, ondersteund door technologie en/of AI voor efficiëntere en effectievere zorg.
Download de Call tekst

Duurzame gezondheid

De gezondheidszorg staat voor ongekende uitdagingen. De vraag naar zorg neemt enorm toe door de vergrijzing. In 2040 zou een derde van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorg moeten werken als we de zorgverlening niet veranderen. Tegelijkertijd is de klimaatimpact van de zorg nu al aanzienlijk: 7% van de Nederlandse uitstoot is bijvoorbeeld afkomstig van de zorg. De toenemende diversiteit van de bevolking betekent dat gezondheidswerkers te maken krijgen met een steeds pluriformere perceptie van ziekte en gezondheid en bijbehorende verwachtingen van zorg.

Vragen die hieruit voortvloeien zijn bijvoorbeeld hoe we de impact van de gezondheidszorg op het klimaat kunnen beperken, maar ook hoe we de gezondheidszorg duurzaam en toegankelijk kunnen houden. Hoe kunnen we hoogwaardige en toegankelijke zorg blijven bieden met minder zorgmedewerkers? Wat zijn methoden om de kosten van de gezondheidszorg onder controle te houden?

Open Call

Via de open ‘Sustainable Health Program call 2023′ willen we de bestaande initiatieven binnen Convergence Health & Technology uitbreiden met de focus op Duurzame Gezondheid(szorg). Het doel van deze call is om de wetenschappelijke programma’s van Convergence Health & Technology verder te ontwikkelen en daarmee de wetenschappelijke Convergence Health & Technology community binnen de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam met focus op Duurzame Gezondheids(zorg) verder te ontwikkelen en te versterken.

Sustainable Healthcare Programma's

Download de Call tekst

Tijdlijn

 

 • 7 april 2023                   Call voor voorstellen gepubliceerd
 • 17 mei 2023                   Uiterste datum voor het indienen van korte voorstellen (1 pagina) Sustainable Health Programma’s
 • 31 mei 2023                   Voorselectie/ranking door raad van bestuur
 • 7 juni 2023                    Uitnodiging voor het indienen van een volledig voorstel Sustainable Health Programma’s
 • 5 september 2023        Deadline voor het indienen van volledige voorstellen Sustainable Health Programma’s
 • 10 september 2023      Beoordeling door jury
 • – 30 september 2023
 • 6 oktober 2023             Formele beslissing over toegekende programma’s
 • 15 oktober 2023           Geschatte start van de toegekende programma’s

Indieningsprocedure in twee fasen

Voorontwerp in de eerste fase

De uiterste datum voor het indienen van voorstellen voor de eerste fase:

17 mei 2023, 18:00 uur.

Volledig voorstel

De deadline voor het indienen van de uitgenodigde volledige Sustainable Health Programma’s

5 september 2023, 18:00 uur.


Voorstellen die later dan de deadlines worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Ook kunnen voorstellen na de inzendtermijn niet meer worden gewijzigd. Je kunt echter op elk moment besluiten je voorstel in te trekken.

Deadline voor het indienen van een pre-proposal 17 mei 2023

Ga naar het aanmeldformulier

Vragen?

Ontbreekt er iets? Of zijn er dingen die u wilt controleren voordat u uw mogelijke volgende Health & Technology project indient? De Front Office is beschikbaar voor alle gerelateerde onderzoeksvragen, neem gerust contact met ons op!

Neem contact op met de Front Office