Resilient Healthcare Hub

Veerkrachtige gezondheidszorgstelsels creëren die zich kunnen voorbereiden voor, aanpassen aan, reageren op en leren van crises.

De Covid-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid van onze gezondheidszorgstelsels aan het licht gebracht. Er waren tekorten aan arbeidskrachten en patiëntenbedden en de distributieketen stond onder druk. Toekomstige abrupte of chronische spanningen kunnen leiden tot soortgelijke of nog ernstigere uitdagingen. Daarom wil deze convergentiesamenwerking een Resilient Healthcare Hub creëren waar onderzoek, onderwijs en valorisatie leiden tot veerkrachtige gezondheidszorgsystemen die zich kunnen voorbereiden, aanpassen, reageren en leren van crises.

Doelstellingen

De Resilient Healthcare Collaboration heeft de volgende doelen:  

  1. Een empirisch onderbouwd prioriteringsmodel voor patiënten ontwikkelen dat kan worden gebruikt bij schaarste, en de gecombineerde klinische, economische en ethische effecten ervan testen.
  2. Flexibele en intelligente planningsalgoritmen ontwerpen voor het leveren van zorg wanneer de middelen beperkt zijn.
  3. Bestuursprocessen ontwikkelen die zorgen voor professionele autonomie en een veiligheidscultuur onder stress.
  4. De sociale en organisatorische ziekenhuiscontext integreren in de bovengenoemde modellen, algoritmen en processen.
  5. Planningsmodules integreren in de landschappen van ziekenhuisinformatiesystemen die ontworpen zijn met het oog op robuustheid in nood- en standaardsituaties.
  6. Ontwikkelen en uitvoeren van bewustwordings- en trainingsspellen voor ziekenhuispersoneel ter voorbereiding via verschillende gesimuleerde stressscenario’s.
  7. Het wetenschappelijk leerproces uitbreiden en overdragen aan andere ziekenhuizen en zorgverleners in de bredere gezondheidszorg.
  8. De volgende generatie zorgprofessionals, onderzoekers en studenten voorbereiden op veerkracht en paraatheid.

De Resilient Healthcare Hub zal een ecosysteem zijn voor onderzoekers, studenten en professionals om kennis over te dragen over veerkracht, beginnende in een ziekenhuisomgeving naar een bredere gezondheidszorg.

Saba Hinrichs-Krapels

TU Delft

Healthy Start Ambition Co-Lead, Associate Professor

Expertise combineren

Onderzoekers binnen de hub combineren hun expertise in medische besluitvorming, gezondheidseconomie, wiskundig programmeren, operationeel en organisatieonderzoek, gezondheidszorgbestuur en medische ethiek. Zij zullen methoden uit deze disciplines toepassen en integreren om wetenschappelijke doorbraken te bevorderen bij het ontwerpen van complexe socio-technische systemen om zo onderzoek naar gezondheidssystemen en veerkracht te bevorderen.