Gezondheidstrajecten verbeteren

Convergence challenge

Binnen dit onderzoeksthema hopen we een optimale levensstart te verzorgen, gezondheid gedurende de levensloop te faciliteren, ziektes te voorspellen, de uitkomsten van behandelingen te optimaliseren en herstel en zorg aan het einde van het leven te optimaliseren.

Elk leven kan gezien worden als een gezondheidsreis dat bij de conceptie begint en eindigt bij het einde van het leven. Een gezondheidsreis bevat zowel intra- als extramurale fasen en er zijn veel stakeholders, zoals familie, zorgprofessionals en beleidsmakers bij betrokken. Desondanks is het huidige systeem in de gezondheidszorg voornamelijk georganiseerd rondom intramurale fasen en is het gericht op ziekten. De omvang van de gezondheidszorg is beperkt tot de in- en uitgang van de gezondheidsfaciliteiten en is dus gelimiteerd in haar bereik.

Ons doel is om het traditionele gezondheidszorgsysteem (een ‘ziektebestrijdingssysteem’) te transformeren naar een ‘netwerk’ systeem dat de gehele gezondheidsreis in acht neemt, en daarmee, aan de hand van multi-gelaagde databronnen, diverse (in)formele gezondheidszorgsystemen effectief met elkaar integreert.

Community

Ons onderzoek omvat volksgezondheid, mentale gezondheid, preventieve geneeskunde en gepersonaliseerd gezondheidsonderzoek. Samen werkt onze gemeenschap aan gezondheidsoptimalisatie door het creëren van een nieuw wetenschappelijk begrip van de levensloop, het ontwikkelen van nieuwe methoden voor het kwantificeren van de gezondheidsstatus en het ontwerpen van tools voor precisiegezondheid en -medicijnen.

Onze gemeenschap bestaat uit ingenieurs en onderzoekers uit diverse disciplines, van levenswetenschappen tot informatica en van gedragseconomie tot beleids- en bestuurswetenschappen. Deze onderzoekers zullen samenwerken met maatschappelijke partners, zoals burgers, zorgprofessionals, industriële bedrijven, zorgmedewerkers, regelgevers en beleidsmakers. Op deze manier komt de expertise het veld binnen.

Onderzoek

We combineren expertise en kennis van hypothese-gedreven onderzoek met een data-gedreven aanpak om nieuwe inzichten in de medische en niet-medische aspecten van de gezondheidsreis op te doen. Op basis van deze inzichten, zullen we nieuwe, preventieve, diagnostische, therapeutische en voorspellende tools ontwikkelen en de weg vrijmaken voor precisiegezondheid en –medicijnen gedurende de gehele levensloop. Vervolgens zal deze kennis het gezondheidszorgsysteem betreden door verbeterde planning, zelfmanagement, klinische en preventieve richtlijnen en protocollen voor screening en zorg. De impact komt ook in extramurale omgevingen tot uiting, zoals stedenbouw, het bereiken van een specifieke populatie, dekking door de verzekering, maatschappelijke dienstverlening en milieustrategieën.

Het is ons doel om de traditionele gezondheidszorg om te zetten naar een netwerksysteem dat zich richt op de gehele gezondheidsreis door het leven heen.