Mensgerichte technologie voor AI en gezondheid

Convergence Challenge

Ons gezondheidssysteem staat onder grote druk. In 2050 zal één op de zes mensen ouder zijn dan 65, en zullen meer mensen met één of meerdere chronische aandoeningen leven. Met het oog op de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt en het gebrek aan mogelijkheden om meer werknemers aan te trekken, zullen gezondheidstechnologie en AI met radicaal nieuwe manieren moeten komen om de vraag naar gezondheidszorg(medewerkers) op te vangen. Tegelijkertijd moeten zulke technologische interventies in lijn zijn met de perceptuele, cognitieve en fysieke capaciteiten van gebruikers, zowel artsen als patiënten, om hun prestaties en welzijn te verbeteren. Nieuwe technologieën en AI-tools zouden daarnaast veilig, toegankelijk, betaalbaar en inclusief moeten zijn, wat resulteert in een beter behandeltraject voor iedereen.

Gezondheidstechnologie en AI zijn de basis voor een meer gepersonaliseerde aanpak van gezondheid en gezondheidszorg, die de gehele levensloop voortduurt. Gepersonaliseerde gezondheidszorg kan de nauwkeurigheid van diagnoses verbeteren, behandelingen optimaliseren en bijwerkingen verminderen. Dit leidt tot een verhoogd niveau van veerkracht, leidt ertoe dat mensen hun dagelijkse activiteiten sneller kunnen oppakken en zorgt voor een langere periode van gezond en actief leven. Daarnaast kunnen we, met behulp van de ontwikkeling van AI en technologische tools voor preventieve strategieën en de ondersteuning van vroegtijdige en verbeterde diagnostiek, onze aanpak van de gezondheid(szorg) veranderen van een reactieve naar een proactieve aanpak, om burgers te motiveren en de handvatten te bieden om de controle over hun eigen gezondheid te herpakken. Met een succesvolle introductie van zulke technologieën in de samenleving, zal deze vooruitgang, in samenwerking met de andere thema’s, cruciaal zijn voor het verbeteren van gezondheid en levenskwaliteit, en hiermee de druk op de zorg verlagen en socio-economische ongelijkheid op het gebied van gezondheid adresseren.

Community

Onze gemeenschap wordt gestuurd door de focus en ontwikkelingsfase van het project. De betrokken disciplines zijn o.a. artsen, ingenieurs, natuurkundigen, scheikundigen, klinisch technologen, ontwerpers, computerwetenschappers, psychologen, gezondheidseconomen en operationeel onderzoekers. Om innovatie richting de markt te brengen, zouden niet alleen de onderzoekers van de Convergence instituten betrokken moeten zijn, maar ook start-up gebruikers, kleine en grote bedrijven, ondernemers, business developers, IP-adviseurs, adviseurs op het gebied van kwaliteitsgarantie, beleidsmakers en het regionale bureau voor economische ontwikkeling. Zij moeten in een vroeg stadium bij het project betrokken zijn.

Om innovaties in de gezondheidszorg toe te kunnen passen, is het van belang om tijdig en samen met patiënten, gezondheidszorgstichtingen, verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers van de (lokale) overheid en het regionale bureau voor economische ontwikkeling te creëren en ontwikkelen.

Onderzoek

Door Convergence zullen we nieuwe technologische ontwikkelingen en tools ontwerpen, bouwen en richting geven aan de toepassing ervan, en fundamenteel onderzoek doen. In elke fase van het ontwerp en de ontwikkeling, zal het menselijke perspectief, van de arts, patiënt en burger, in acht genomen worden. Dit weerspiegelt de mensgerichte en collaboratieve kern van de ontwikkeling en zal resulteren in technologie voor een volgende generatie en AI voor gezondheid en gezondheidszorg. We kunnen uitdagingen op het gebied van Mensgerichte Technologie & AI voor Gezondheid alleen efficiënt en effectief aanpakken als we diverse relevante expertises integreren, daarom hebben alle activiteiten binnen dit thema een helder transdisciplinair karakter.

Belangrijk is, dat we de volgende generatie meenemen in dit project, door PhD-, MSc- en BSc-studenten van diverse onderwijsprogramma’s van de Convergence universiteiten te betrekken bij de interdisciplinaire teams die dit thema verder brengen.

In elke fase van het ontwerp en de ontwikkeling staat het menselijk perspectief, dat van de arts, patiënt en burger, centraal.

Themaleiders

Meer weten over of bijdragen aan een van onze thema’s? Neem vooral contact op met de thema leiders.