Fundamenten van ziekte en gezondheid

Convergence challenge

Binnen dit thema proberen we te begrijpen hoe de fundamenten van levens- en ziekteprocessen eruitzien, van het niveau van de molecuul tot aan dat van de patiënt. Deze basiskennis is in te zetten voor revolutionaire nieuwe moleculaire en cellulaire therapieën, diagnostiek, instrumentatie, en methodes voor data-analyse in gezondheidstoepassingen. We dragen bij aan de Convergence kennispijplijn, doordat we basisonderzoek en nieuwe maatschappelijk ondersteunde gezondheids(zorg)innovaties op het gebied van vroegtijdige opsporing, diagnostiek, het monitoren van behandeling en precisiemedicijnen met elkaar verbinden.

Fundamentele wetenschap is onmisbaar bij het aandragen van oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg, of om te voldoen aan maatschappelijke verwachtingen over het voorkomen, behandelen en genezen van ziektes. De maatschappelijke impact en toepassing van fundamentele wetenschap zijn vaak moeilijk te voorspellen en hebben tijd nodig om zich te vestigen.

Dit thema probeert nieuwe kennis en technologie te produceren en gezondheidstoepassingen te bevorderen door:

  1. De weg vrij te maken voor transdisciplinair fundamenteel onderzoek, dat door het afbreken van grenzen tussen verschillende disciplines de toekomst zal vormgeven.
  2. Netwerken en pijplijnen op te zetten die de vertaling tussen verschillende disciplines versnellen.
  3. Relevante fundamentele kennis en technologie om te zetten naar doelgerichte diagnostische informatie, betrouwbare therapeutische besluitvorming en ethische, maatschappelijk geaccepteerde oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg.

Community

Onze gemeenschap bestaat uit mensen die bezig zijn met het opzetten van een nieuw wetenschappelijk perspectief en daaraan gerelateerde uitvindingen. Ze leiden de resultaten naar een maatschappelijke implementatie op het gebied van gezondheid(szorg); van de eerste metingen in het lab tot aan de uiteindelijke toepassing in de diagnostiek of in therapie. In de context van de drie instituties gaat dit over ingenieurs en wetenschappers uit een brede lijn van (sub)disciplines, waaronder de biologie, (bio)fysica, (bio)chemie, (bio-)elektronica, (bio)techniek, materiaalwetenschappen, informatica, geneeskunde en levenswetenschappen; kunst en geesteswetenschappen; en sociale wetenschappen. Deze unieke combinatie van disciplines zorgt voor een hoognodige holistische aanpak van problemen in de gezondheid(szorg) die vanaf het begin vanuit elk perspectief wordt gezien.

De grote hoeveelheid samenwerkingen en effectieve communicatie met stakeholders in de klinische praktijk, publiek beleid, private ondernemingen en goed onderlegde burgers, zal bijdragen aan een grote impact en duurzame toepassing van de geproduceerde kennis.

Onderzoek

Fundamentals of Health and Disease bevat ontdekking en uitvinding: de ontdekking van basiskennis over levens- en ziekteprocessen op alle niveaus, van molecuul tot patiënt, en de uitvinding van de instrumenten en het gereedschap die nodig zijn om deze kennis te verkrijgen, vertalen en toe te passen. Beide aspecten voeden uiteindelijk de Convergence kennis- en toepassingspijplijn, door het verbinden van het basisonderzoek met nieuwe maatschappelijk ondersteunde gezondheids(zorg)innovaties op het gebied van vroegtijdige opsporing, diagnostiek, het monitoren van behandeling en precisiemedicijnen. Doordat we deze ontwikkelingen op het gebied van ethiek, beleid en de samenleving verankeren in alles wat we doen, zullen we acceptabele en duurzame oplossingen vinden voor de problemen in de gezondheid(szorg) die ons vandaag de dag te wachten staan. Voor de Convergence Flagships is hetbelangrijk om de barrières tussen wetenschappers en wetenschappelijke disciplines af te breken. Die zouden dus juist moeten profiteren van de gecombineerde expertises aan de TU Delft, Eramsus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoe ziet het fundament van het leven en van ziektes eruit, van het molecuulniveau tot aan dat van de patiënt? Hoe zetten we deze basiskennis in voor revolutionaire nieuwe moleculaire en cellulaire therapieën, diagnostiek, instrumentatie, en methodes voor data-analyse in gezondheidstoepassingen?

Themaleiders

Meer weten over of bijdragen aan een van de thema’s? Neem dan contact op met een van de themaleiders.