Missie & Visie

De TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam bundelen hun krachten en integreren kennis, expertise en methodiek. Door middel van convergentie vormen we nieuwe kaders die zullen leiden tot wetenschappelijke ontdekking en technologische innovatie in gezondheid en gezondheidszorg.

We zijn ervan overtuigd dat de zorgvraagstukken een geheel andere benadering vereisen dan we tot nu toe hebben toegepast. We gaan de grenzen tussen verschillende disciplines en instellingen wegnemen. We combineren al onze wetenschappelijke pluspunten, kennis en methoden om een goed gedijend ecosysteem te realiseren waarin kruisbestuiving plaatsvindt tussen medewerkers, studenten, samenleving, overheid en industrie met betrekking tot hun ideeën, procedures, instrumenten en producten om de gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst gestalte te geven.

We streven naar:

  • levenslange gezondheid, van de prenatale fase tot het levenseinde;
  • sociaal-economische gelijkheid in gezondheid en de gezondheidszorg;
  • preventie en vroegtijdige diagnostiek om gezondheid proactief in stand te houden;
  • maatwerk in precieze medische behandeling voor iedereen.

 

Met Health & Technology hebben we de ambitie wereldleider te worden in gezondheid en technologie. We realiseren een levendig ecosysteem waarin onderzoekers, studenten, klinisch medici en ondernemers op basis van onderlinge interactie co-creëren, samen leren en elkaar inspireren en versterken. In dit ecosysteem worden de professionals opgeleid met interdisciplinaire vaardigheden en competenties.