Over Health & Technology

Missie & Visie

TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam zijn op een missie om de toekomst van gezondheid(szorg) te transformeren en zo de gezondheid en maatschappelijke participatie voor iedereen te verbeteren. Wij streven naar:

  • Levenslange gezondheid, van voor de geboorte tot het levenseinde
  • Sociaaleconomische gelijkheid in gezondheid(szorg)
  • Preventie en vroegtijdige diagnostiek om proactief de gezondheid te behouden
  • Individueel afgestemde precieze medische behandeling voor iedereen

Wij geloven dat onze missie alleen kan worden bereikt door Convergentie: het proces van het integreren van kennis, expertise en methodologie uit verschillende domeinen om nieuwe kaders te vormen die wetenschappelijke ontdekking en innovatie bevorderen.

De toekomst van de gezondheidszorg vormen

Onze gezondheidszorg staat onder druk. De Nederlandse bevolking vergrijst. Een derde van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een chronische aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of obesitas, en dit aantal neemt gestaag toe. De kosten van onze gezondheidszorg nemen toe en de personeelsbezetting wordt steeds moeilijker. Deze uitdagingen bedreigen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van onze gezondheidszorg.

Bij Convergence Health & Technology stellen we voor om de bestaande gezondheidszorg paradigma’s opnieuw te evalueren. We hebben bijvoorbeeld een verschuiving nodig van individuele zorg naar population health management, van reactief naar proactief, met preventie en vroegtijdige opsporing als hoeksteen. We moeten overstappen van “genezen of sterven” naar beheer van chronische ziekten en levensstijl met als doel levensjaren van hoge kwaliteit toe te voegen. En we moeten individuen zo precies mogelijk behandelen, met zo min mogelijk trauma, bijwerkingen en kosten.

De convergentie van medische, technische en sociale wetenschappen zal de sleutel zijn tot het aanpakken van de hierboven genoemde uitdagingen en verschuivingen. Door samen te werken kunnen we bestaande barrières overwinnen en wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovatie stimuleren zonder de economische, ethische, psychologische en maatschappelijke effecten uit het oog te verliezen. Door dit te doen zal Convergence Health & Technology bijdragen aan de algehele gezondheid en kwaliteit van leven voor iedereen.

Het Health & Technology Ecosysteem

Drie toonaangevende instituten; TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC, hebben hun krachten gebundeld binnen Convergence Health & Technology.

Contact

Als je vragen hebt over Convergence Health & Technology, neem dan contact met ons op.