Convergence onderwijs

De grote uitdagingen in de gezondheidszorg vragen niet alleen om transdisciplinair onderzoek, maar ook om transdisciplinair onderwijs. Binnen Convergence Health & Technology worden enorme inspanningen geleverd om transdisciplinair onderzoek op te zetten. Onze onderwijsactiviteiten zullen aansluiting vinden binnen deze samenwerkingsverbanden.

Kruisbestuiving

Wat voor soort onderwijs zal Convergence studenten bieden? “We willen studenten kwalificeren als artsen en wetenschappers die niet bang zijn voor grote, complexe problemen en die de expertise hebben om deze problemen aan te pakken”, zegt Prof. Maarten Frens, vice-decaan van het Erasmus Medisch Centrum. “We zullen hen opleiden tot artsen die niet alleen in staat zijn om de symptomen van patiënten te genezen, maar die ook begrijpen welke maatschappelijke problemen hen raken en welke technologische opties er zijn – en die ook weten wat de economische en ecologische gevolgen van hun aanpak zijn.”

Maarten Frens zal het onderwijsprogramma voor Convergence mede vormgeven. Lees over zijn visie op transdisciplinair onderwijs in dit interview, evenals de plannen en uitdagingen die voor ons liggen.

Lees meer

Research master Sustainable Health

Health & Technology introduceert de transdisciplinaire Research Master Sustainable Health. Deze onderzoeksmaster heeft als doel een diverse groep innovatief denkende doeners op te leiden die nieuwe inzichten kunnen brengen in onderwerpen gerelateerd aan duurzame gezondheid, zoals het realiseren van circulaire zorginstellingen (duurzame zorg), het vormgeven van een preventiegedreven aanpak (duurzame volksgezondheid), en het realiseren van efficiënte zorg (duurzame inzetbaarheid van personeel en middelen).

Voor welke onderwijsleemte ontwerpen we een nieuwe opleiding? Hoe ziet de afgestudeerde eruit en wat gaat de afgestudeerde doen om de gezondheidszorg blijvend te veranderen naar een duurzamere sector? Hoe willen wij, als drie instellingen binnen Convergence, samenwerken? Hoe ziet dit eruit als we ons inspannen om gezamenlijk een tweejarige masteropleiding op te zetten? We organiseren momenteel verschillende sessies om perspectieven te verbreden en inzicht te krijgen.

Ontvang updates over de voortgang

Convergence vaardigheden

De opleiding Nanobiologie, een van de eerste interdisciplinaire opleidingen van het Erasmus MC en de TU Delft, heeft een nieuwe transdisciplinaire minor ontwikkeld genaamd Collaborative Science for Biomedical Breakthroughs.

De minor leert studenten de vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in collaboratief onderzoek, terwijl ze een onderzoeksproject doen over actuele biomedische uitdagingen. De minor is ontworpen om een uitgebreid begrip van onderzoek bij te brengen. Het omvat essentiële vragen als “Waarom schrijven wetenschappers subsidies?”, “Wie zijn de belanghebbenden bij je onderzoek?”, “Hoe deel je je bevindingen?” en nog veel meer.

 

Lees meer

Evenementen

Get in touch

Als je vragen hebt over Convergence Health & Technology, neem dan hier contact met ons op.
Contact Front Office