Gezondheidseffecten van de overstroming van 2021 in Limburg

Zware regenval veroorzaakte overstromingen van de Maas in Limburg, Nederland, juli 2021. Dit artikel presenteert een beschrijvend overzicht van gezondheidseffecten op korte en middellange termijn die optraden binnen een maand na de overstromingen, gericht op (waargenomen) algemene gezondheidsklachten en COVID-19 incidentie.

[…]

De meeste respondenten meldden een toename van psychologische klachten zoals angst, stress en depressie onder hun patiënten direct en een maand na de overstromingen. Ouderen en kinderen werden genoemd als specifieke kwetsbare groepen voor gezondheidseffecten. De respondenten constateerden een duidelijke relatie tussen de mate waarin mensen getroffen waren en het optreden en de ernst van de gezondheidsklachten.

[…]

De overstromingen en de daaropvolgende verstoringen hebben volgens gezondheidswerkers geleid tot een hoger aantal gemelde psychische klachten en hebben mogelijk een toename van het aantal SARS-CoV-2 infecties in de regio veroorzaakt. De langetermijngevolgen van de overstromingen voor de gezondheid moeten nog worden bestudeerd, maar er zou rekening moeten worden gehouden met mogelijke secundaire effecten naast de geestelijke gezondheid en COVID-19.

Voor het hele artikel klik hier 

Bron: Journal of Coastal and Riverine Flood RiskVol.2,2023, paper 4