Felicitaties aan posterwinnaars Kim Boltjes en Emily Tang

Posterwedstrijd Healthy Start Ambition Day

Tijdens ons community event ‘Healthy Start | Ambition Day‘, op 9 maart in de Schiecentrale, hebben wij ons actief ingezet voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen door interdisciplinaire samenwerking. Samen met wetenschappers uit de sociale, technische en medische wetenschappen, jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en sociale partners hebben we onze krachten gebundeld om onze ambities en samenwerkingen voor een betere toekomst voor jongeren te vieren. Het programma was gevuld met werksessies, keynote sprekers, posterwedstrijden, artistieke breaks en de bekendmaking van het Healthy Start-ers Fund.

Posterprijzen werden gewonnen door Emily Tang en Kim Boltjes voor hun innovatieve werk, uitgereikt door Healthy Start | Young Board voorzitter Michelle Achterberg. Proficiat aan beide!

Beste poster maatschappelijke impact: Power to the patiënt

Het project van Kim Boltjes (afstudeerproject MSc DfI/Medisign faculteit IO, TU Delft) is getiteld ‘Power to the Patient: A Co-Created Design Towards Emotionally-Safe Pediatric Hospitalization’ en beoogt bij te dragen aan een emotioneel veilige, d.w.z. comfortabele en traumavrije ziekenhuisopname-ervaring voor kinderen, door veerkracht te bevorderen en kinderen sterker te maken tijdens hun korte (3-7 dagen) verblijf in het ziekenhuis.

Kim legt ons uit wat haar onderzoek inhoudt; ‘Hospitalisatie kan emotioneel bedreigend en traumatiserend zijn voor kinderen. Tijdens mijn onderzoek realiseerde ik me dat kinderen met meerdere uitdagingen worden geconfronteerd, zowel met betrekking tot de medische procedures die ze moeten ondergaan als de onbekende omgeving waarin ze zich bevinden. Ze bevinden zich in een omgeving en routine die totaal anders is dan hun normale dagelijkse leven. levens, ontbrekende peer-interacties en speelse ervaringen. Een positieve emotionele toestand helpt kinderen stress en angst te beheersen en bevordert de veerkracht om met de uitdagingen om te gaan. Daarom ontwierp ik ‘Hideaway’, een verhalende interactieve game-play-interventie, waarin peer-contact, sociaal spel, verbinding met vertrouwde omgevingen en vrienden, en kindvriendelijke coping-tips worden geïntegreerd.’

De titel ‘Power to the Patient’ verwijst niet alleen naar (het effect van) het uiteindelijke ontwerp, maar weerspiegelt ook de participatieve ontwerpbenadering van het project. Observaties, gesprekken en co-design met kinderen en professionals binnen ziekenhuizen en daarbuiten hebben bijgedragen aan het begrijpen van de context en huidige ervaringen, om uiteindelijk tot een ontwerp te komen dat inspeelt op de behoeften en wensen van kinderen.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Hospital Hero en in-context onderzoek vond plaats binnen het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (LUMC) en Juliana Kinderziekenhuis (Haga Ziekenhuis).

Lees het volledige proefschrift via deze link.

Poster: Power to the Patient

Bekijk de poster

Beste Poster wetenschappelijke impact: Family-Centered Practice and Family Outcomes in Residential Youth Care

‘Ik ben in 2020 begonnen met mijn promotieonderzoek naar gezinsgericht werken in de residentiële jeugdhulp. Grofweg houdt dat het betrekken van ouders in de hulp van jeugd in. Toen ik begon was het eigenlijk mijn plan om een overzichtsstudie te doen naar de effectiviteit van gezinsgericht werken op gezinnen, maar ik liep er al snel tegenaan dat behandelaars en onderzoekers gezinsgericht werken op verschillende manieren interpreteren en dus ook implementeren. Dat maakt het lastig om de resultaten te kunnen vergelijken.’ legt Emily uit.

‘In mijn huidige literatuurstudie ben ik dus eerst gaan kijken naar hoe gezinsgericht werken is beschreven en uitgevoerd in de interventies die in de studies onderzocht werden en hoe de onderzoekers gezinsgericht werken hadden gemeten. We zagen we 5 elementen van gezinsgericht werken terugkomen in deze interventiebeschrijvingen en (toevallig) ook 5 manieren hoe gezinsgericht werken gemeten werd. Vervolgens hebben we gekeken naar welke effecten zijn gemeten bij gezinnen die een gezinsgerichte behandeling kregen en welke elementen deze behandeling dan bevatte, maar daar kunnen we eigenlijk geen stellige conclusie over trekken, omdat daarvoor te weinig studies zijn.’

Wil je meer lezen over de poster? Emily Tang heeft recent informatie over de poster en resultaten gedeeld in deze LinkedIn post.

Poster: Family-Centered Practice and Family Outcomes in Residential Youth Care

Bekijk de poster