Brainstorm voor maatschappelijke partners | research master Sustainable Health

Is uw organisatie geïnteresseerd in het vormgeven van de toekomst van het onderwijs? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een brainstormsessie over de nieuwe onderzoeksmaster Sustainable Health.

Convergence Health and Technology, de alliantie tussen de TU Delft, het Erasmus MC en de EUR werkt aan een onderzoeksmaster in Duurzame Gezondheid.

Momenteel denken we na over hoe de toekomstige master eruit moet gaan zien. Onze visie zouden we graag uitbreiden met input van onze maatschappelijke parners. Maatschappelijke partners zijn essentieel vanwege hun bijdrage aan de relevantie, impact, innovatie en praktische toepassing van academisch onderzoek.

Porgramma

Op 15 mei delen we de opbrengst van onze eerdere brainstormsessies, voornamelijk met docenten, onderzoekers en studenten. Tijdens deze sessie zijn we benieuwd naar een antwoord op een aantal vragen; Welke professional/expertise, die momenteel niet beschikbaar is, heeft u nodig? Hoe zou een samenwerking eruit kunnen zien? Wat kunnen we elkaar bieden en wat niet? Daarnaast zijn we zeer geïnteresseerd in mogelijke uitdagingen waar u mee te maken heeft en waar studenten in dit tweejarige onderzoeksprogramma zich mee bezig zouden kunnen houden.