Brainstorm 2.0 transdisciplinaire research master Sustainable Health

Wij nodigen u van harte uit voor een brainstormsessie over de Convergence research master Sustainable Health.

Convergence Health and Technology onderzoekt het ontwikkelen van een transdisciplinaire onderzoeksmaster in duurzame gezondheid. Deze onderzoeksmaster heeft als doel een diverse groep van innovatief denkende doeners op te leiden die nieuwe inzichten kunnen brengen over een duurzame gezondheidszorg, volksgezondheid, arbeidskrachten en middelen. We organiseren meerdere brainstormsessies omdat we geloven in een transdisciplinaire aanpak voor een transdisciplinaire onderzoeksmaster.

Deze uitnodiging is voor onze tweede brainstormsessie. In deze sessie willen we het oorspronkelijke idee voor de nieuwe Convergence master, voorlopig getiteld “Sustainable Health”, verfijnen. Tijdens onze eerste brainstormsessie van 15 januari hebben deelnemers hun waardevolle idee├źn bijgedragen. We zullen voortbouwen op de feedback die tijdens die sessie is verzameld, maar deelname aan de eerste sessie is niet vereist voor deelname aan de tweede.

We nodigen graag iedereen – collega’s en studenten uit de gezondheidszorg, wetenschap of het onderwijs van de EUR, het Erasmus MC, de TU Delft, maar ook maatschappelijke partners – uit om deel te nemen aan deze tweede brainstormsessie. Laten we samen de toekomstige convergence research master vormen!

Programma

We starten de middag met een keynote van Dr. Mieke van der Bijl die het woord “transdisciplinariteit” met ons zal exploreren. Daarna vinden brainstorms plaats in kleine groepen. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Terugblik sessie 15 januari 2024
  • Keynote Mieke van der Bijl over transdisciplinair onderwijs
  • Brainstormronde 1: Concretisering focus masterprogramma
  • Brainstormronde 2 & 3: Concretisering inhoud en transdisciplinaire onderzoeksvaardigheden door het 2-jarig programma heen
  • Plenair: Wie moet aan tafel zitten in het najaar tijdens de ontwerpsessies waar de blauwdruk van het programma wordt geschreven?
  • Gezamenlijke afsluiting, vervolgstappen en borrel

Achter de schermen

Ondertussen werken we achter de schermen verder aan de randvoorwaarden. Hoe willen wij, als drie instellingen binnen Convergence, samenwerken? Hoe ziet dit eruit als we proberen gezamenlijk een tweejarige masteropleiding op te zetten? Daarnaast wordt een grote studentenraad gevormd, samen met het betrekken van maatschappelijke partners. Brainstormsessies met deze twee groepen (studenten en maatschappelijke partners) zullen plaatsvinden op 10 april.

Neem contact met ons op via rmsustainablehealth@erasmusmc.nl voor meer informatie.