Eveline krijgt Fellowship toegekend voor interdisciplinair onderzoek naar nieuwsgierigheid

Eveline Crone, ontwikkelingspsycholoog, neurowetenschapper, en Academic Lead van Healthy Start, heeft de Distinguished NIAS-Lorentz Fellowship 2023/24 toegekend gekregen voor haar onderzoek naar nieuwsgierigheid. Tijdens haar Fellowship, die start per september 2023, wil zij ontrafelen hoe veranderingen in nieuwsgierigheid optreden en welke factoren deze veranderingen in nieuwsgierigheid uitlokken, in het individu en in biologische, sociale en maatschappelijke domeinen.

Eveline heeft als doel om een nieuwe theorie over transities in nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Zij zal zich verder verdiepen in de traditionele cognitieve wetenschappelijke benaderingen en deze combineren met nieuwe methoden, in lijn met de ambities van Healthy Start. Crone’s onderzoek zal nagaan hoe nieuwsgierigheid belangrijk is voor het nemen van sociale verantwoordelijkheid en voor het snel aanpassen aan verschillende contexten.

Het onderzoek zal zij uitvoeren aan Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Amsterdam, gevolgd door een workshop bij het Lorentz Center in Leiden. Samen hebben deze instellingen de Fellowship ingesteld om innovatief interdisciplinair onderzoek te bevorderen.

Fellowship en Healthy Start

Gedurende de Fellowship zal Eveline zich volledig richten op haar onderzoek, waarna zij vanaf 1 februari 2024 haar taken weer oppakt en nieuwe inzichten in de praktijk zal brengen. Wij wensen Eveline alvast heel veel succes met deze mooie kans om haar interdisciplinaire onderzoek verder te brengen.