Denken en handelen vanuit de behoeften van jongeren

Steeds meer Rotterdamse ambtenaren willen jongeren betrekken bij beleid dat hen aangaat, maar ze weten niet altijd hoe en waar te beginnen. Wat hebben beleidsadviseurs nodig om niet alleen over jongerenparticipatie te praten maar het ook ‘gewoon te gaan doen’?

Vandaag is Betsie Loeffen afgestudeerd aan de TU Delft, master Design for Interaction. Haar afstudeerproject is gekoppeld aan de Healthy Start ambitie ‘Betrokkenheid en participatie van jongeren’ en het postdoc project van Irene Fierloos, en vertaalt sociaalwetenschappelijke inzichten naar een ontwerpaanpak.

In haar afstudeerproject heeft Betsie een persoonlijk leerproces ontwikkeld voor beleidsadviseurs bij de gemeente Rotterdam. Het doel hiervan is om ruimte te creëren voor beleidsadviseurs om te leren denken en handelen vanuit de behoeften van jongeren. Via kleine experimenten prikkelt ze hen om kleine doelen te stellen en binnen een paar weken in actie te komen, wat verrassende en betekenisvolle inzichten oplevert.

Het leerproces wordt ondersteund door een facilitator handleiding en een set experiment-kaarten. Heb je interesse in de verdere toepassing en ontwikkeling? Neem dan contact op met Betsie Loeffen, betsieloeffen@gmail.com, of Irene Fierloos, fierloos@essb.eur.nl.

Met dank aan de beleidsadviseurs van de Gemeente Rotterdam die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de leeraanpak, en de samenwerking met Yentl Lieuwma, Jose Soorsma en Saida Labraimi, de klankbordgroep van Actieplan Vastpakken en niet loslaten, Irene Fierloos, Susanna Osinga, Milene Gonçalves, Ingrid Mulder, Lysanne te Brinke en Arwin Van Buuren.