river, roads and roundabouts

De kracht van partnerschap: Resilient Delta sluit zich aan bij twee baanbrekende Regio Deals

Resilient Delta is een partnerschap aangegaan met Smart Delta Drechtsteden en de Waterwegregio, met als doel de leefbaarheid, woon- en werkomgeving in hun gemeenten te verbeteren. Deze samenwerking verenigt lokale overheden, bedrijven, scholen en de gemeenschap rond een gemeenschappelijke visie. Deze beide samenwerkingsverbanden hebben geresulteerd in een belangrijke sprong voorwaarts: twee ambitieuze aanvragen voor Regio Deals, die 36,5 miljoen en 20 miljoen aan financiering van de centrale overheid vragen. Beide initiatieven zijn gericht op het katalyseren en versnellen van het leggen van een stevige basis voor brede welvaart.

Smart Delta Drechtsteden: bouwen aan een sterk fundament voor brede welvaart

De Regio Deal Smart Delta Drechtsteden richt zich op het maken van stappen om het leven en de kansen voor bewoners te verbeteren en tegelijkertijd het milieu gezonder te maken. De focus ligt op het gebruik van technologie om maatschappelijke vooruitgang te stimuleren. Om dit voor elkaar te krijgen is er sterke financiële steun en betrokkenheid nodig van iedereen – overheid, bedrijven, scholen en de gemeenschap. Daarom wordt de nationale overheid gevraagd om een impuls van 36,5 miljoen om deze belangrijke veranderingen te starten die een levendigere en eerlijkere toekomst voor de regio Drechtsteden zullen creëren.

Resilient Delta zal een belangrijke rol spelen door een bijdrage te leveren via het SPRING onderzoeksconsortium en het T-Roffa Tree Lab. SPRING richt zich op nauwe samenwerking met overheden, bedrijven, burgers en verschillende belanghebbenden om onderzoek te doen gericht op het verbeteren van levensstijlen, het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de levensverwachting van bewoners. Dat doen we door middel van langetermijnonderzoek met, voor en door bewoners en andere lokale partijen. Het T-Roffa Lab gebruikt een mobiel bos om te onderzoeken hoe we samen met burgers steden kunnen ontwikkelen en steden klimaatbestendig kunnen maken door de plaatsing van groen.

De Waterwegregio: plannen voor leefbaarheid, werk en duurzaamheid

Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen – de Waterwegregio – bundelen hun krachten om de kwaliteit van leven, wonen en werken in hun gemeenten te verbeteren. De Waterweg Regio Deal bestaat uit drie samenhangende pijlers. De eerste pijler is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Dit moet leiden tot meer zelfredzaamheid van bewoners, meer sociale interactie in de buurt en betere kansen voor jongeren en jongvolwassenen. Het doel van de tweede pijler is duurzame werkgelegenheid door beter gebruik te maken van bestaand talent. Er komen passende opleidingstrajecten die leiden naar een stabiele baan. De derde pijler richt zich op duurzaam, circulair wonen en werken, door bedrijven te stimuleren duurzaam en gezond te werken en door te bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Als Resilient Delta richten we ons in het kader van de Waterweg Regio Deal op verschillende gebieden. Enkele onderwerpen waar we ons in zullen verdiepen zijn het vergroten van de leefbaarheid, het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van welvaart, het uitvoeren van interventies op buurtniveau, het stimuleren van burgerparticipatie en meer. Dit onderzoek is gericht op het verkennen, analyseren en ontwikkelen van strategieën die deze gebieden positief beïnvloeden binnen de context van de New Waterway Regio Deal.

Over de aanvraag

In Regio Deals werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen voor inwoners en ondernemers. Naar verwachting is er aan het eind van het eerste kwartaal 2024 duidelijkheid of de Regio Deal is toegekend. Niet alleen de overheid steunt, ook publieke en private partijen dragen bij.

Een regioboard geeft op hoofdlijnen sturing. Hierin zit de burgemeester of een wethouder van de betrokken gemeenten, een gedeputeerde van de provincie en betrokken maatschappelijke partners. Bewoners en partners zoals ondernemers en onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol gehad in de voorbereiding. Zij houden ook in de uitwerking en sturing die rol. Deze samenwerking biedt een goede basis om te werken aan bovengenoemde uitdagingen, samen met de provincie Zuid-Holland en de verschillende vakdepartementen van het rijk.

Smart Delta Drechtsteden Regio Deal Proposition

Read the proposition here