Convergence Relay 3 | Jacob Hoogenboom

In Convergence Relay aflevering 3 is Jacob Hoogenboom aan het woord. Hij is een van de trekkers van het CIFIC flagship. ‘Wij willen nieuwe technieken sneller beschikbaar maken voor de medische wetenschappers.’

Jacob Hoogenboom ontwikkelt met zijn onderzoeksgroep aan de TU Delft nieuwe methoden, technieken, en instrumenten voor de microscopie. Binnen het flagship CIFIC (Convergent Imaging Facility and Innovation Center), waarin hij samenwerkt met het Optical Imaging Center van het Erasmus MC, leert hij de medische kant beter kennen. 

En dat is belangrijk, volgens Jacob: ‘Je kunt een heel nieuw slim instrument bedenken als fysicus of ingenieur. Maar als het de gebruiker niet lukt om het te gebruiken voor de vraagstellingen waar diegene geïnteresseerd in is, dan heb je er niet zo veel aan.’ Met dat idee dienden Jacob en zijn collega’s het voorstel voor het CIFIC flagship in.  

Applicatiegericht 

De basis van het flagship is applicatiegericht werken, legt Jacob uit: ‘Onder een microscoop kijk je bijna nooit naar iets wat leeft, maar naar een preparaat daarvan. Dat preparaat moet je extraheren, preserveren, en vervolgens contrasterings- of labelingstechnieken toepassen. Die technieken moet wel aansluiten op de microscopietechniek die je gebruikt, anders krijg je nooit zichtbaar wat je zichtbaar wilt hebben.’ 

Door applicatiegericht te werken kunnen ze binnen CIFIC deze preparatie al optimaliseren terwijl de microscopietechniek ook nog in ontwikkeling is. Innovator en gebruiker zijn zo veel beter op elkaar afgestemd en de techniek is sneller toepasbaar. 

Bovendien krijgen de gebruikers van het optical imaging center van het Erasmus MC op deze manier al toegang tot de prototypes. ‘In medische centra is er toegang tot state of the art microscopen, die commercieel beschikbaar zijn. Maar aan de TU Delft hebben we technieken die beyond state of the art zijn. Wij willen de life sciences wetenschappers van het Erasmus MC toegang geven tot technieken die nog nergens op de wereld beschikbaar zijn.’ 

Looptijd

Een speciale rol is bij CIFIC weggelegd voor de industrie. Jacob: ‘Typisch heeft de marktintroductie van een nieuwe techniek een looptijd van 15 tot 20 jaar. Dat is natuurlijk eigenlijk absurd lang.’ Door bij het onderzoeksproces al bedrijven te betrekken en mee te laten denken, wil CIFIC de marktintroductie van nieuwe technieken versnellen. ‘Want het is natuurlijk mooi voor de TU Delft en het Erasmus MC als prototypes en nieuwe technieken hier sneller beschikbaar worden. Maar de echte winst zit hem er natuurlijk in dat ook wetenschappers ergens anders op de wereld onze technieken kunnen gebruiken voor impactvol onderzoek.’   

Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam is daarom aangesloten bij CIFIC. ‘Bij de Rotterdam School of Management zitten mensen die kennis hebben over dit soort gerichte innovaties, hoe die te versnellen en te managen. En hoe we in zo’n groot consortium als CIFIC met heel veel verschillende partijen het beste kunnen samen werken.’ 

Brugfunctie

Hoe werkt dat, samenwerken binnen CIFIC? Jacob: ‘We hebben geen vooropgezette projecten, maar we ondersteunen initiatieven die van beide kanten komen. Dus een PI van de TU Delft en een PI van het Erasmus MC komen samen met een idee, vanuit een vraagstelling aan de medische kant en een techniek aan de innovatie kant.’ 

De PI’s krijgen vervolgens ondersteuning van het flagship in de vorm van een postdoc voor een of twee jaar. Aan de postdoc de taak om het onderzoek op te gaan zetten en data te genereren voor vervolgaanvragen. ‘We hopen dat zo de omvang van het flagship groter en groter wordt.’  

Inmiddels zijn er vier postdocs aan de slag op zo’n brugfunctie tussen de TU Delft en het Erasmus MC. ‘Tot nu toe werkt het goed, je krijgt een hecht samenwerkingsverband omdat de postdoc de twee groepen aan elkaar linkt.’ 

Impact

Door CIFIC is Jacob nog dichter bij het medisch onderzoek gekomen dan voorheen. ‘Als natuurkundinge doe ik dingen in principe omdat ik denk: ‘zou dit mogelijk zijn?’ Het is wel heel mooi om nu na te denken over hoe we iets dan ook echt toepasbaar kunnen maken zodat het voor andere mensen nuttig is en een bredere impact heeft.’ 

 

Convergence Relay
This was edition three of the Convergence Relay. The Convergence Relay is a way to better get to know the Convergence community. Participants pass the baton to someone whose work they find interesting but unfamiliar. Jacob Hoogenboom passes the baton to Roberto Narcisi.