Missie & Visie

We staan op dit moment voor wat wellicht de grootste vraagstukken ooit zijn. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor steden en wat moet er worden gedaan als rivieren buiten hun oevers treden? Hoe voorkomen we dat de kosten van de zorg door het dak gaan of, belangrijker, hoe helpen we mensen gezonder te worden? Hoe kunnen we op een verantwoorde manier de digitale transitie vormgeven met technologieën waarin de mens centraal staat? Hoe voorkomen we een volgende pandemie?

Antwoorden op deze complexe maatschappelijke vraagstukken zijn niet te vinden via een klassieke monodisciplinaire aanpak. Gezondheidszorg en technologie raken steeds meer met elkaar vervlochten, maatschappelijke problemen in wijken kunnen niet los worden gezien van stadsplanning, en kunstmatige intelligentie kan niet worden gebruikt zonder rekening te houden met ethische kwesties en privacyvraagstukken. Het antwoord van de complexe vraagstukken van onze tijd is daarom ‘convergentie’; het integreren van disciplinaire benaderingen -om tot nieuwe perspectieven en oplossingen te komen.

Drie complementaire topinstellingen

De TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in deze benadering veel gemeenschappelijk en investeren nu gezamenlijk in Convergence. Dat is een noodzakelijke en logische stap, want de drie instellingen behoren met hun complementaire disciplines tot de beste van de wereld, werken al jarenlang samen in LDE en Medical Delta, liggen geografisch dicht bij elkaar en hebben de gemeenschappelijke ambitie antwoorden te bieden op de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Door de integratie van onze kennis en expertise binnen de medische, technische, sociale en economische wetenschappen en de geesteswetenschappen zullen nieuwe inzichten, technologieën en methodieken ontstaan. Wij geloven dat de unieke kracht van deze convergentie tussen drie topinstellingen in de regio met hun complementaire disciplines zal leiden tot onderzoek en onderwijs met een grote maatschappelijk impact.

Ecosysteem voor onderzoek en innovatie

Binnen de alliantie werken we aan verschillende thema’s: Resilient Delta, Health & Technology, AI, Data & Digitalisation. Op deze thema’s werken we samen met bedrijven in de regio, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, met overheidsinstanties, zoals de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland, en met maatschappelijke partners en andere academische instellingen. Op deze manier kunnen uit de samenleving voortkomende vraagstukken gericht worden aangepakt en kunnen resultaten worden getoetst en direct worden geïmplementeerd. De steden in de regio dienen als ‘living labs’ – als proeftuinen voor innovatie. Op deze manier creëert deze alliantie een toonaangevend ecosysteem voor onderzoek en innovatie in Zuid-Holland met een enorme nationale en internationale aantrekkingskracht en ambitie, waaronder de export van kennis en toepassingen naar grootstedelijke gebieden, delta’s en havens elders in de wereld.

Over Convergence

Lees meer over Convergence.

Lees meer

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over Convergence?

Neem dan contact met ons op.

Mathieu van Kooten

Bestuurssecretaris Convergence