Workshop Evenement Convergence Center Fintech

Op 29 februari vond het Convergence Center of Fintech workshop-evenement plaats, met financiële onderzoekers van zowel de Erasmus Universiteit Rotterdam als de Technische Universiteit Delft.

Tijdens de workshop vonden vruchtbare discussies plaats, die resulteerden in de identificatie van verschillende dwarsverbanden die het potentieel bieden voor concrete financieringsplannen voor 2024, mogelijk in samenwerking met industriële partners.

Onderzoekers van beide universiteiten wisselden ideeën uit en presenteerden resultaten van gezamenlijke projecten, waarbij verschillende onderwerpen aan bod kwamen, waaronder:
1. Onderzoek naar het gebruik van synthetische data in financieel onderzoek en het veilig delen van data met behulp van synthetische data.
2. Het gebruik van NLP-technieken om narratieve onthullingen van verlieslatende bedrijven beter te begrijpen en natuurlijke experimenten te identificeren op basis van tekstuele onthullingen.
3. Het uitvoeren van econometrisch onderzoek om transacties in beleggingsfondsen te reverse-engineeren, de winstgevendheid van op machine learning gebaseerde handelsstrategieën na transactiekosten te beoordelen en transactiekosten op te nemen in portefeuille-optimalisatie.

Het Convergence Center for Fintech is een samenwerkingsinitiatief tussen de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder leiding van Arie van Deursen en Dion Bongaerts onder de pijler Convergence AI, Data, and Digitalization van Convergence. (Convergence is een alliantie van EUR, TUD en EMC gericht op het bevorderen van transdisciplinair onderzoek).

In lijn met de geest van samenwerking worden binnen het Convergence Center for Fintech de volgende acties ondernomen:
1. Samenwerking: Ga in gesprek met onderzoekers van beide universiteiten om kansen op het gebied van fintech te verkennen.
2. Netwerken: Maak gebruik van de uitgebreide netwerken van beide universiteiten, inclusief industriële en academische connecties.
3. Seed Funding: We bieden startkapitaal tot € 50K voor samenwerkingsvoorstellen die de sterke punten van beide universiteiten benutten en om multiplicatorfinanciering van externe partners te zoeken.