Missie & visie

We staan op dit moment voor wat wellicht de grootste vraagstukken ooit zijn. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor steden en wat moet er worden gedaan als rivieren buiten hun oevers treden? Hoe voorkomen we dat de kosten van de zorg door het dak gaan of, anders gezegd, hoe helpen we mensen gezonder te worden? Hoe kunnen we op een verantwoorde manier de digitale transitie vormgeven met technologieën waarin de mens centraal staat? Hoe voorkomen we een volgende pandemie?

Antwoorden op deze complexe maatschappelijke vraagstukken zijn niet te vinden via een klassieke monodisciplinaire aanpak. Gezondheidszorg en technologie raken steeds meer met elkaar vervlochten, maatschappelijke problemen in wijken kunnen niet los worden gezien van stadsplanning, en kunstmatige intelligentie kan niet worden gebruikt zonder rekening te houden met ethische kwesties en privacyvraagstukken. Het antwoord van de complexe vraagstukken van onze tijd is daarom ‘convergentie’; disciplinaire benaderingen integreren om tot nieuwe perspectieven en oplossingen te komen.

Drie complementaire topinstellingen

De TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC hebben in deze benadering veel gemeenschappelijk en investeren nu gezamenlijk in de Convergence. Dat is een noodzakelijke en logische stap, want de drie instellingen behoren met hun complementaire disciplines tot de beste van de wereld, werken al jarenlang samen in LDE en de Medische Delta, liggen geografisch dicht bij elkaar en hebben de gemeenschappelijke ambitie antwoorden te bieden op de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. De integratie van onze kennis en expertise binnen de medische, technische, sociale en economische wetenschappen en de geesteswetenschappen zullen nieuwe inzichten, technologieën en methodieken doen ontstaan. Wij geloven dat de unieke kracht van deze convergentie tussen drie topinstellingen in de regio met hun complementaire disciplines zal leiden tot onderzoek en onderwijs met een grote maatschappelijk impact.

Ecosysteem voor onderzoek en innovatie

Binnen de alliantie werken we aan verschillende thema’s: Resilient Delta, Health & Technology, AI, Data & Digitisation. Op deze thema’s werken we samen met bedrijven in de regio, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, met overheidsinstanties, zoals de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland, en met maatschappelijke partners en andere academische instellingen, waaronder de Universiteit Leiden en het LUMC. Op deze manier kunnen uit de samenleving voortkomende vraagstukken gericht worden aangepakt en kunnen resultaten worden getoetst en onmiddellijk worden geïmplementeerd. De steden in de regio dienen als ‘living labs’ – als proeftuinen voor innovatie. Op deze manier brengt deze alliantie een toonaangevend ecosysteem teweeg voor onderzoek en innovatie in Zuid-Holland met een enorme nationale en internationale aantrekkingskracht en ambitie, inclusief de export van kennis en toepassingen naar grootstedelijke gebieden, delta’s en havens elders in de wereld.

Over Convergentie

Lees meer over de Convergentie.

Lees meer

Contacteer ons

Heeft u vragen over de Convergentie? Contacteer ons.

Mathieu van Kooten

Executive Secretary Convergence