Call for proposals:
Sprint-projecten 2024

Wil je maatschappelijke impact of onderwijsinnovatie bevorderen met een idee gerelateerd aan de zes Healthy Start ambities? Het Healthy Start-ers Fund kan jouw ideeën een vliegende start geven. Dien je voorstel voor een Sprint-project in vòòr 11 december 2023, 11:00 CET.

Healthy Start nodigt onderzoekers en hun externe partners uit om voorstellen in te dienen voor:

  1. Concrete activiteiten voor en met (een) externe partner(s)/stakeholder(s) voor kennisontwikkeling, en/of
  2. Concrete activiteiten ter versterking van lopend Healthy Start-onderzoek door middel van samenwerking met (een) externe partner(s)/stakeholder(s), en/of
  3. Concrete activiteiten om lopende onderwijsprogramma’s/-vakken te innoveren, en/of
  4. Nieuwe (buitenschoolse) onderwijsactiviteiten te ontwikkelen in samenwerking met (een) externe partner(s)/stakeholder(s).

Voor wie

Alle onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), het Erasmus MC (EMC) en de TU Delft (TUD), inclusief docenten, artsen, tenure trackers, post-docs en PhD-studenten kunnen een voorstel indienen. Het project moet interdisciplinair zijn en daarom moeten minimaal twee onderzoekers van minimaal twee Convergence partners (EUR, EMC, TUD) betrokken zijn. Ook moet er minimaal één externe partner bij het project betrokken zijn als mede-aanvrager.

Hoe in te dienen

De ingevulde ‘application form’, inclusief ‘support letters’, mag als één PDF bestand worden ingediend bij programmamanager Jennifer Kockx: j.p.kockx@tudelft.nl. De deadline voor het indienen van voorstellen is maandag 11 december 2023, 11:00 CET.

Voor vragen

Programmamanager Jennifer Kockx: j.p.kockx@tudelft.nl
Innovatiemanager Puck van de Bovenkamp: p.a.vandebovenkamp@tudelft.nl