Bruggen bouwen: Complexe maatschappelijke uitdagingen oplossen als een coöperatief spel

Als beginnend onderzoeker in het veld van de sociale ontwikkelingsneurowetenschap staan de kranten elke dag vol met maatschappelijke uitdagingen en gevallen die baat zouden kunnen hebben bij de grensverleggende wetenschap van ons veld. Denk aan ongelijkheid op het gebied van gezondheid, fysieke en mentale uitdagingen in de kindertijd en adolescentie, jeugddelinquentie enzovoort. Deze uitdagingen zijn veelzijdig en te complex om vanuit één gezichtspunt op te lossen. Als bordspelgeek zie ik datgene wat nodig is om deze uitdagingen aan te pakken graag als het spelen van een coöperatief spel. In deze spellen heeft iedereen hetzelfde complexe einddoel, net als de maatschappelijke uitdagingen voor een gezonde start met gelijke kansen, zowel voor kinderen als voor jongeren. In een bordspel heeft elk personage zijn of haar eigen sterke punten en expertise, maar kan het eindspel niet alleen spelen. Ze moeten een manier vinden om optimaal samen te werken, gebruikmakend van elkaars sterke kanten. In deze metafoor is Healthy Start het speelbord en zijn de eindspellen de complexe maatschappelijke uitdagingen. Zo creëert Healthy Start een semi-gestructureerd speelveld voor elk personage om vrij te doen waar ze het beste in zijn en samen te werken aan hun gemeenschappelijke missie: het verbeteren van de gezondheid van toekomstige generaties.

In coöperatieve spellen zijn er altijd expeditieleiders; voor Healthy Start zijn dit excellente onderzoekers uit de medische, sociale en technische wetenschappen die grensverleggende wetenschap bedrijven, zoals blijkt uit de vele ERC-subsidies die Healthy Start-onderzoekers hebben ontvangen. Om te kunnen samenwerken, moeten alle personages verschillende talenten en expertises hebben en een gemeenschappelijke missie nastreven, waarbij het spelbord – uiteindelijk in de vorm van een Healthy Start instituut – de personages ondersteunt en stimuleert om bruggen te slaan; 1) bruggen tussen verschillende disciplines van grensverleggende wetenschap, 2) bruggen tussen grensverleggende wetenschap en maatschappelijke belanghebbenden, en 3) bruggen tussen gevestigde en beginnende onderzoekers. Wij geloven dat deze integratieve benadering zal leiden tot baanbrekende oplossingen voor complexe problemen, waarbij de mentale, sociale en fysieke gezondheid vanaf de conceptie tot jongvolwassenheid wordt versterkt.

Allereerst slaat Healthy Start een brug tussen disciplines die allemaal gedreven worden door een gemeenschappelijke missie – het verbeteren van de toekomst voor nieuwe generaties – waarin grensverleggende wetenschap een centrale rol speelt. We willen disciplines uit alle vakgebieden en instituten aantrekken. Ik heb ervaren dat, toen ik sprak over mijn onderzoek naar sociale ontwikkeling en mijn ambitie om het perspectief van docenten te verkrijgen, een onderzoeker uit de technische wetenschappen dit opvatte als een gebruikersgerichte benadering en van grote toegevoegde waarde bleek. Om waarde toe te voegen aan elkaars vakgebied hebben we dus tijd en ruimte nodig om over ons onderzoek te vertellen, soms in verschillende ’talen’, om een gemeenschappelijke taal of methode te vinden. Dit wordt binnen de werkvormen van Healthy Start mogelijk gemaakt.

Daarnaast slaat Healthy Start een brug tussen de wetenschap en maatschappelijke stakeholders, opnieuw gedreven door een gemeenschappelijke missie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om beleidsmakers, uitvoerende professionals en jongerenwerkers; elke stakeholder die een rol speelt in het leven van kinderen en jongeren en daarom kan profiteren van nieuwe inzichten uit ons onderzoek. Dit geldt natuurlijk ook voor de jeugd zelf. Omdat we een iteratieve aanpak volgen, betrekken we deze stakeholders bij verschillende stappen van de onderzoekscyclus. Dit vergroot de betrokkenheid, vergemakkelijkt de implementatie van kennis in de samenleving en vergroot de impact van ons onderzoek. Binnen Healthy Start experimenteren we met creatieve manieren om maatschappelijke belanghebbenden te betrekken en tegelijkertijd een primaire rol voor grensverleggende wetenschap te behouden.

Tot slot slaat Healthy Start een brug tussen onderzoekers in alle stadia van hun carrière. Deze vooruitstrevende en sterke focus op leren en pionieren, zowel bottom-up als top-down, sprak mij het meest aan. Beginnende onderzoekers zoals ik worden aangemoedigd om te experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken, zowel inter- als transdisciplinair. We kunnen dit zo gemakkelijk mogelijk maken door te investeren in een community en gewoon met elkaar te praten. Ik voel zoveel positieve energie om me heen die me aanmoedigt om erop uit te gaan en van elkaar te leren. Healthy Start en het bredere Convergence bieden de ruimte en vrijheid om te pionieren met creatieve nieuwe manieren van samenwerken en te kijken wat het beste werkt. Ik geloof dat deze vrijheid om creatief te zijn en te pionieren fundamenteel is om vooruit te komen. Voor mij en vele andere beginnende onderzoekers biedt Healthy Start een unieke kans om te werken aan de wetenschap van de toekomst; interdisciplinair, transdisciplinair en baanbrekend. En net als bij het spelen van coöperatieve spellen, genieten we van de rit!