Benoemingen in wetenschappelijke adviesraad MIND Us

Op 8 april zijn Eveline Crone (Healthy Start Academic Lead) en Yara Toenders (Healthy Start Fellow) aangesteld als respectievelijk voorzitter en secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting MIND Us. De Wetenschappelijke Adviesraad van MIND Us bestaat uit een groep onderzoekers die het beleid van de organisatie onderbouwt met wetenschappelijke inzichten. Ze adviseren over onderzoek, effectiviteitsmetingen en kennisoverdracht om zo bij te dragen aan de veerkracht en mentale gezondheid van jongeren. Deze benoemingen markeren een belangrijke stap in de voortdurende inzet van de organisatie voor de mentale weerbaarheid van jongeren. De rol in de WAR past naadloos bij de transdisciplinaire aanpak van Healthy Start, waar samenwerking met maatschappelijk partners centraal staat.

Stichting MIND Us zet zich in voor de gezonde ontwikkeling van jongeren, waarbij ze worden aangemoedigd om kwetsbaar te zijn, te groeien, te leren en te ervaren. Het doel is om jongeren weerbaarder te maken en hen grip te geven op hun mentale gezondheid. Door krachten te bundelen, initiatieven te stimuleren en de juiste aandacht te vestigen op mentale problemen van jongeren, creëert MIND Us een omgeving waarin jongeren zich gezien en gehoord voelen. Samen met verschillende belanghebbenden zoals jongeren zelf, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers en wetenschappers, streeft de stichting naar meer veerkracht en een goede mentale gezondheid van jongeren.

Koningin Máxima vervult de rol van erevoorzitter binnen de stichting, wat benadrukt hoezeer de problematiek van de mentale gezondheid van jongeren op de maatschappelijke agenda staat. Frederieke Vriends, directeur van MIND Us, benadrukte het belang van deze benoemingen en de rol van de organisatie: “Bij MIND Us vinden we het heel belangrijk dat we ons vooral inzetten op de dingen die aantoonbaar werken voor jongeren. Vanaf het begin van MIND Us hebben we daarom, naast de stem van de jongeren, ook de inzichten vanuit de wetenschap nadrukkelijk plek gegeven in onze werkwijze. We zijn dan ook erg verheugd dat we onze samenwerking met de wetenschap ook kunnen formaliseren in de vorm van een Wetenschappelijke Advies Raad. Met de uitgebreide kennis over mentale gezondheid van jongvolwassenen van Eline Crone hebben we een geweldige voorzitter gevonden. Als jonge, talentvolle onderzoekster voegt Yara een frisse blik toe waarin ze de leefwereld van de jongeren verbindt met haar onderzoeken. We zijn heel erg trots dat we beide hebben mogen benoemen als eerste twee leden van onze WAR”.