Vraag nu de Resilient Delta Kick-Starter Grant 2024-2025 aan

 

Early-career Academics opgelet! Ga samen met het Resilient Delta Initiative op een transformatieve reis met de Kick-Starter Grant, jouw sleutel tot het ontketenen van je potentieel. Ontvang financiering van €5.000 tot €40.000 voor impactgedreven projecten gericht op een van de drie impactdomeinen: Arbeidsovergangen, Brede Welvaart, Besluitvorming over investeringen, Deltatransities en Stedelijke Veerkracht en Welzijn. Of je nu een consortium opricht, een prototype maakt of onbekend terrein verkent, met deze subsidie zit je goed. De deadline voor het indienen van een voorontwerp is 1 april 2024.

Maar het is meer dan alleen financiering. Sluit je aan bij een levendige gemeenschap van onderzoekers en docenten van de TU Delft, het Erasmus Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit. Samen willen wij nieuwe wegen verkennen, de status quo uitdagen en een golf van verandering teweegbrengen. Maak je vrij van de beperkingen van het huidige systeem en streef naar de ontwikkeling van een project die nog weinig voorkomt binnen de academische wereld. Draag bij aan een stedelijk/delta-gebaseerd lab, schrijf een whitepaper over opkomende maatschappelijke uitdagingen of start een kennisnetwerk rond een dringende kwestie. De mogelijkheden zijn eindeloos! Door je te soliciteren, sluit je je aan bij een beweging van jonge, dynamische onderzoekers en docenten die gedreven zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door middel van grensoverschrijdend teamwork. The future is calling, will you answer?

Op zoek naar inspiratie? Bekijk de onderzoeksprogramma’s van de 2023 kick-start program cohort.

Essentiële informatie

Uiterste datum voor het indienen van een voorontwerp: Vóór 1 april 2024
Hoe kun je aanvragen? Op deze webpagina vind je alle informatie over de criteria en de aanvraagprocedure. Resilient Delta kick-starter grant 2024 Application form final

Wie kan een aanvraag indienen? Alle promovendi of mensen met maximaal 5 jaar postdoctorale ervaring kunnen solliciteren, mits ze in dienst zijn van de TU Delft, de Erasmus Universiteit of het Erasmus Medisch Centrum.

Contact: Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met resilientdelta@convergence.nl .

De impactdomeinen van dit jaar

Het indienen van een aanvraag voor de kickstarter-subsidie verloopt volgens een stapsgewijze aanpak die hieronder in meer detail wordt beschreven. We nodigen je uit om voorontwerpen in te dienen die gericht zijn op een van de drie belangrijkste impactdomeinen:

Het veiligstellen van “Brede Welvaart” in arbeidsovergangen

Grootschalige transities in onze productie- en consumptiesystemen transformeren nu al radicaal hoe en waar we werken. Dit heeft gevolgen op materieel niveau in termen van infrastructuur en technologische innovatie, maar vereist ook een herconfiguratie van de beroepsbevolking in verschillende sectoren. Tekorten aan arbeidskrachten hebben nu al invloed op de snelheid van de energietransitie en klimaatadaptatie, en er zijn nieuwe en hoogwaardige functies nodig om de opkomende rollen in hernieuwbare energie, duurzame infrastructuurontwikkeling, circulariteit en klimaatbestendigheid te plannen. Wij nodigen projecten uit die ingaan op vragen zoals, maar niet beperkt tot:

 • Hoe worden deze nieuwe functies gecreëerd en welke vaardigheden en competenties zijn ervoor nodig?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze nieuwe jobs ook sociaal rechtvaardig zijn en niet bijdragen tot een grotere arbeidsongelijkheid?
 • Op welke manieren kan beleid een rechtvaardige toegang tot deze kansen ondersteunen, met name voor gemarginaliseerde gemeenschappen?

We nodigen projecten uit die de manieren onderzoeken waarop arbeidsrelaties worden geherstructureerd in de context van maatschappelijke transities in het algemeen, of dieper ingaan op de effecten van transities op specifieke traditionele industrieën en toeleveringsketens, het potentieel voor bijscholings- en omscholingsprogramma’s, vanuit een “brede welvaart”-perspectief in de regio Rijnmond.

Financiën en geïntegreerde investeringsbeslissingen voor deltatransities

De energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie: deze ingrijpende transities vereisen enorme publieke en private kapitaalinvesteringen in onze deltaregio. Deze financieringsbehoeften moeten worden geïdentificeerd, geprioriteerd en gecoördineerd – en idealiter geïntegreerd – met andere transities. We nodigen projecten uit die vragen behandelen zoals, maar niet beperkt tot:

 • Welke transitiegerelateerde investeringen zijn de komende jaren en decennia het meest cruciaal voor onze delta en hoe kunnen deze worden gefinancierd?
 • Kunnen (nieuwe) instrumenten en samenwerkingsbenaderingen publieke en private partijen helpen om publieke en private investeringen in belangrijke domeinen op elkaar af te stemmen?
 • Hoe kunnen kortetermijninvesteringen de langetermijndoelstellingen voor transitie ondersteunen en hoe kunnen ze (niet-financiële) waarden zoals “brede welvaart” veiligstellen?
 • Hoe kunnen de risico’s en baten van deltatransities worden meegenomen in benaderingen van financiering en besluitvorming over investeringen?
 • Hoe kunnen publieke vermogensbeheerders zoals Rijkswaterstaat of gemeenten hun aanbestedingsprocedures verbeteren om complexe, toekomstbestendige infrastructuur- en vastgoedontwikkelingsopgaven te faciliteren?

We nodigen projecten uit die antwoorden zoeken op een of meer van deze brede vragen, of die dieper ingaan op specifieke sectoren of gebruikssituaties. Ook kunnen projecten kijken naar de investeringsbehoeften in de hele delta (bijv. grootschalige infrastructuur), denken vanuit het perspectief van een industrie of waardeketen (bijv. het koolstofvrij maken van een belangrijk regionaal industrieel cluster), of dieper ingaan op de transitiebehoeften van huishoudens en bedrijven (bijv. het aanpassen van individuele gebouwen om ze veerkrachtiger te maken). Projecten kunnen zich richten op het in kaart brengen van problemen en het opstellen van agenda’s, of zich meer richten op het potentieel van nieuwe methoden en instrumenten om specifieke uitdagingen aan te pakken.

Welzijn en veerkracht in steden herstellen

De “drievoudige planetaire crisis” – de onderling samenhangende uitdagingen van klimaatverandering, vervuiling en verlies van biodiversiteit – vereist dat we opnieuw nadenken over hoe we onze steden en de (niet-menselijke) wezens die erin leven analyseren, ontwerpen, bouwen en ermee omgaan. Dit vereist dat we instrumenten, methoden en paden genereren om met de gevolgen van de planetaire crisis om te gaan vanuit het perspectief van de regio Rijnmond. We nodigen projecten uit op het raakvlak van welzijn/gezondheid en stedelijke veerkracht die (1) maatschappelijke zorgen aanpakken versterkt door klimaatverandering, vervuiling en biodiversiteitsverlies, en (2) geïntegreerde zorgen gerelateerd aan klimaat(on)rechtvaardigheid met tastbare paden en inspirerende innovaties om welzijn te (her)genereren. Deze vragen kunnen als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van jouw idee:

 • Hoe kunnen we nieuwe evaluatie-instrumenten en -methoden ontwerpen om de sociale en milieueffecten van stedelijke (her)ontwikkeling te meten?
 • Hoe kunnen we individuen in staat stellen collectieve actie te ondernemen om zowel de ecologische als sociale veerkracht te vergroten?
 • Wat zijn nieuwe verbanden en raakvlakken van stedelijke klimaatbestendigheid, welzijn en de “drievoudige planetaire crisis”, en hoe kan beleid worden ontworpen om deze te ondersteunen?

 

Aanvraagcriteria

 • Specificeer een duidelijk idee in maximaal 500 woorden in het bijgevoegde sjabloon, gericht op één impactdomein en met een duidelijk resultaat (“Stap 1”).
 • De subsidie kan op verschillende manieren worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot: het creëren van prototypes; het ontwikkelen van een proof of concept; het opstarten van urban living lab faciliteiten; het schrijven van een whitepaper; het creëren en testen van nieuwe transdisciplinaire methodologieën; het initiëren van leergemeenschappen; het uitbreiden van de verspreiding van eerdere projecten; het lanceren van een gedeeld afstudeerlab; en/of het vormen van een consortium of coalitie (bijv. voor het schrijven van NWA-ORC onderzoeksoproepen, etc.).
 • De aanvragers moeten zich verbinden tot het co-creëren van een route naar maatschappelijke impact (“Stap 3”) met het RDi-team. Dit kan inhouden: gezamenlijke ontwikkeling van deliverables met maatschappelijke partners, methodologische innovatie met betrekking tot samenwerkingsvormen, of afstemming op een specifiek groter subsidievoorstel, consortium of bestaand maatschappelijk initiatief.
 • Projecten moeten gebaseerd zijn op convergentie en een nieuwe link creëren tussen ten minste twee van de drie convergentiepartners. Ten minste 1 medeaanvrager moet afkomstig zijn van de andere instelling.n[1]. Positieve punten worden gegeven voor het zinvol betrekken van andere belanghebbenden dan academici door middel van quadruple helix samenwerking.
 • Projecten moeten overtuigend zijn. Projecten moeten leiden tot nieuwe academische inzichten met maatschappelijke relevantie, terwijl ze eerlijk, bescheiden en realistisch zijn over hun impactvooruitzichten. Positieve credits voor output van het project die open source is, gemakkelijk toegankelijk voor anderen en om op voort te bouwen of te gebruiken door andere onderzoekers.
 • Projecten moeten gericht zijn op de regio Rotterdam-Rijnmond, met een expliciete focus op gemeenschappen, netwerken, sectoren en kwesties die relevant zijn voor deze regio.
 • Projecten moeten lopen van 1 juli 2024 tot uiterlijk 31 augustus 2025. De maximale RDi in-cash bijdrage is 40K per project. Het opnemen van een begroting en projectplanning is nog niet verplicht voor het voorontwerp, maar houd hier rekening mee bij het opstellen van je voorontwerp.
 • Alle promovendi of studenten met maximaal 5 jaar postdoctorale ervaring kunnen een aanvraag indienen. Elke onderzoeker kan slechts één aanvraag indienen als hoofdaanvrager voor één kickstarterbeurs en één als medeaanvrager. Hoofdaanvragers die geen enkele vorm van Resilient Delta-financiering hebben ontvangen, genieten de voorkeur.
 • Subsidieaanvragers moeten zich verplichten om deel te nemen aan de Resilient Delta Kickstarter community-evenementen.
 • Let op dat onze financiering niet kan worden gebruikt om uren van bestaand academisch personeel met een vast contract te compenseren, maar wel kan worden gebruikt voor het inhuren van nieuw tijdelijk personeel of het uitbreiden van bestaande contracten (bijv. het verlengen van postdoc-posities, het aannemen van junior onderzoeksassistenten).

[1] Onderzoekers verbonden aan interne onderzoeksinstituten zoals DRIFT, Erasmus UPT en AMS Institute mogen als medeaanvrager deelnemen tegen kostentarief. Hetzelfde geldt voor hogescholen en mbo-instellingen.

 

Procedure

Stap 1: Dien je voorontwerp in

Schrijf een voorontwerp met behulp van het bijgevoegde sjabloon en houd daarbij rekening met de criteria van de uitnodiging.
Uiterste datum voor het indienen van het voorontwerp: Voor 1 april 2024. Gelieve uw voorontwerp in te dienen bij resilientdelta@convergence.nl. Begin de titel van je e-mail met “RDi Kickstarter Aanvraag”. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen voordat je een voorontwerp indient op resilientdelta@convergence.nl met eventuele vragen.

Stap 2: Selectie van voorontwerpen voor verdere ontwikkeling

RDi selecteert de voorstellen die het beste voldoen aan de criteria voor verdere ontwikkeling. U ontvangt een resultaat “afgewezen” of “geslaagd”. Houd er rekening mee dat een “geslaagd” geen volledige garantie is dat uw project wordt toegekend. Je hoort uiterlijk 12 april van ons over deze voorselectie.

Stap 3: Ontwikkel samen een volledig voorstel met een route naar impact en een transdisciplinaire methode

Als je na 12 april een “pass” hebt ontvangen, mag je een volledig projectvoorstel ontwikkelen. RDi zal feedback geven op je voorstel en een middagworkshop faciliteren om je te helpen (1) je gewenste route naar impact te specificeren en je gebruik van methodologieën te verfijnen en (2) je projectontwerp te herzien en te controleren op administratieve haalbaarheid. In de week van 22 april wordt een werksessie georganiseerd op het RDi-kantoor in Rotterdam om het volledige voorstel uit te werken. In de week van 6 mei faciliteren we optionele bi-laterale gesprekken met onze academische leiders, business developers en/of collega’s die projectmanagement ondersteunen om je voorstel waar nodig af te ronden.

 • Uiterste datum indiening volledig voorstel: vóór 1 juni 2024
 • Kennisgeving van evaluatie en toekenning vóór 1 juli
 • Project kan formeel van start gaan vanaf 1 juli

Stap 4: Toekenning van volledige voorstellen en kick-off

Elk project heeft zijn eigen traject naar een volledig voorstel. We streven er echter naar dat elk project voor half augustus 2024 van start gaat. Een feestelijk kick-off evenement voor alle toegekende projecten in de eerste week van september 2024.