Antoinette Oudshoorn aangesteld als directeur Convergence

Op 1 juni 2024 is Antoinette Oudshoorn gestart als directeur Convergence. In deze strategische alliantie werken de TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. Na een fase van experimenteren en organische groei is het tijd om deze samenwerking verder vorm te geven en te versterken. De Convergence Executive Board (CEB) is verheugd dat Antoinette hierin de leiding zal nemen.

Antoinette Oudshoorn (1981) brengt solide academische en managementervaring mee. Ook haar gedrevenheid als bruggenbouwer komt goed van pas in een complexe netwerkorganisatie als Convergence. Zij heeft onder meer gewerkt als advocaat bij NautaDutilh, adjunct-directeur van het Internationaal Juridisch Instituut, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en, meest recent, als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Antoinette heeft rechten gestudeerd aan de UvA en is gepromoveerd op grensoverschrijdend bankbeslag aan de EUR. Daarnaast is zij opgeleid tot mediator.

Als directeur zal Antoinette niet alleen verder bouwen aan het operationele fundament, maar ook de synergie tussen de instellingen en programma’s verdiepen om onze gezamenlijke ambitie te bereiken. Antoinette zal hiervoor nauw samenwerken met de verschillende stakeholders, zoals de programmadirecties, faculteiten en diensten van de Convergence instellingen en de bestuurlijke gremia, waaronder ook de medezeggenschapsraden. En ook zal zij kansen voor verdere samenwerking binnen en buiten de instellingen verkennen.

Antoinette heeft er veel zin in: “Ik kijk ernaar uit om onze instellingen, programma’s en vooral ook alle collega’s te leren kennen en de vertrouwensband te verstevigen die nodig is om over de grenzen van instellingen en disciplines heen samen te werken. We hebben elkaar écht nodig om een verschil te maken. Een uitdaging waar ik in mijn rol als verbinder graag aan wil bijdragen.”

We hebben elkaar écht nodig om een verschil te maken. Een uitdaging waar ik in mijn rol als verbinder graag aan wil bijdragen.

Antoinette Oudshoorn

Convergence Office

Directeur