AI Minors Symposium

Tijdens het AI Minors symposium bij Mondai | House of AI werden AI-minorprogramma’s gepresenteerd die succesvol zijn ontwikkeld en opgeschaald onder de vlag van AI, Data en Digitalisation Convergence. Het diverse publiek, waaronder jonge vertegenwoordigers, docenten, experts en studenten, besprak AI in het onderwijs en de uitbreiding van de AI-kleine gemeenschap.

Het evenement begon met presentaties over de inhoud, statistieken en voor- en nadelen van de minoren in Rotterdam en Delft. Deze presentaties belichtten zowel de gemeenschappelijke uitdagingen als de successen waarmee de twee minoren te maken hebben. Een van de belangrijkste uitdagingen die besproken werd, was de toegankelijkheid van de minor voor studenten met verschillende achtergronden, vooral voor studenten met onvoldoende kennis van wiskunde of codeervaardigheden. Deze uitdaging gaf aanleiding tot verdere discussies tijdens de ‘break-out’-sessies.

Het interactieve format van het evenement maakte actieve deelname mogelijk, met discussies over het huisvesten van studenten van andere instellingen, het inclusief maken van AI-engineeringonderwijs voor een diverse studentenpopulatie en het verkennen van de toegevoegde waarde van gezamenlijk onderwijs. De toegankelijkheidsuitdaging stond centraal in de discussie en leidde tot verschillende voorgestelde oplossingen. Ideeën waren onder meer het creëren van een minor met meerdere tracks, een mix-en-match-concept voor aanpasbaar leren, tussentijdse beoordelingen om verbeteringen bij te houden en ondersteuning op maat voor studenten met verschillende codeervaardigheden. Er werden ook praktische verbeteringen voorgesteld, zoals het hebben van alle middelen op één enkel platform en het organiseren van een geheel kleine markt.

Deelnemers benadrukten de potentiële voordelen van het combineren van financieringsmogelijkheden voor onderwijs en het gezamenlijk aanpakken van nationale uitdagingen. Het ontwikkelen van een gedeelde opslagplaats voor minder belangrijk materiaal en het stimuleren van een actieve minderjarige gemeenschap werden benadrukt als manieren om het delen van bronnen en de samenwerking te optimaliseren.