Over ons

De digitale transformatie is onherroepelijk, gaat razendsnel en heeft het afgelopen decennium veel veranderd. Digitalisering biedt grote kansen maar ook grote uitdagingen, en er is een mondiale race gaande om leiderschap op dit gebied. Inzetten op een kenniscluster dat met behulp van AI sociaaleconomische, veiligheids- en duurzaamheidsproblemen kan oplossen, is essentieel voor ons land. Het kenniscluster heeft als missie om een blijvend sterk en wereldwijd prominent kenniscluster te zijn met grote maatschappelijke impact, waar via convergentie werkelijk oplossingen en toepassingen van AI ontwikkeld worden voor de complexe en actuele uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Als we dit samen en vanuit verschillende disciplines doen, dan kunnen we grote stappen nemen. Samen bereiden we ons voor op de onderzoek agenda’s die in ontwikkeling zijn en de financieringskansen die daaruit volgen, om zo vanuit AI, data & digitalisering stappen te maken en bij te dragen aan de grote regionale, en nationale en internationale maatschappelijke uitdagingen.

Missie en Visie

Het kenniscluster AI, Data & Digitalisering zal haar sterke huidige uitgangspositie verder uitbouwen tot een blijvend prominent kenniscluster met grote maatschappelijke impact. De partners gebruiken deze samenwerking om uit te groeien tot een mondiaal kenniscluster met een focus op onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van AI, Data & Digitalisatie. Dit wordt bereikt door investeringen, talent en partners van binnen en buiten de universiteiten samen te brengen.

coördinatieteam Team AI, Data en Digitalisatie

Het kenniscluster AI, Data & Digitalisering wordt strategisch geleid door de AI-commissie en aangestuurd door een coördinatieteam met vertegenwoordigers van de universiteiten.