Innovatie & Onderzoek

Convergence AIDD Centers

We maken een onderscheid tussen ‘AI-onderzoek’ en ‘onderzoek met AI’. Waar het eerste verwijst naar fundamenteel onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie, gaat het laatste over onderzoek waarbij Kunstmatig Intelligente toepassingen worden gebruikt. Naast de bovenstaande themas, hebben we ook convergence centra gelanceerd die met AI en het fundamentale AI onderzoek dat besproken wordt in de themas werken.

Center for Energy system intelligence

EnergySHR heeft tot doel om in de praktijk te ondervinden hoe data en algoritmen, bij voorkeur nauw met elkaar verbonden, kunnen worden gedeeld. Dit wordt gebruikt als basis voor een betere samenwerking op het gebied van energietransitie onderzoek en innovatie tussen wetenschappers uit de academische wereld, de publieke en private sector. Dit versneld onderzoek, samenwerking en innovatie bij de energietransitie.

Lees verder

AI Port Research & Innovation Center

AI Port is een onderzoeks- en innovatiepartnerschap tussen de Technische Universiteit Delft (TUD) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over het gebruik van AI-technologieën in de havenomgeving. AI Port voert AI-gebaseerd, praktijkgericht onderzoek en innovatie uit in nauwe samenwerking met lokale kennisinstellingen, zakenpartners, overheids- en maatschappelijke organisaties en het industriële cluster van de Haven van Rotterdam. Dit werk zal de haven helpen door belangrijke transities te loodsen.

Lees verder

Zuid-Holland MKB Data Studio

De MKB Data Studio is een initiatief gericht op het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) bij het digitaliseren en optimaliseren van hun data. Dit initiatief, waarbij studenten van zowel de Technische Universiteit Delft (TUD) als de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) betrokken zijn, streeft ernaar de kloof tussen academische expertise en praktische toepassing te overbruggen. Dit wordt gedaan door de middelen en kennis van beide universiteiten toegankelijk en nuttig te maken voor het MKB.

Lees verder

Center for Responsible AI in Healthcare

Over het algemeen wordt verwacht dat het gebruik van AI-technologie leidt tot betere zorg en lagere kosten. Omdat de gezondheidszorg een domein is dat sterk wordt aangestuurd door menselijke expertise en menselijke communicatie, zal grootschalig gebruik van AI-technologie nieuw beleid, aangepast bestuur, herontwerp van klinische workflow en uitbreiding van medische ethiek vereisen om de gevolgen van het gebruik van AI te dekken. We streven ernaar de bestaande regionale partnerschappen op dit gebied te versterken en een leidende nationale en internationale positie op te bouwen.

Convergence Center for Fintech

Wij zijn uw technologische toegangspoort tot industriële en overheidsorganisaties om uw concurrentievoordeel te vergroten en uw uitdagingen te helpen oplossen. Onze meer dan 50 onderzoekers met expertise variërend van onder andere; gedecentraliseerde systemen, cyberbeveiliging, fraudedetectie, antiwitwaspraktijken, en naleving van de privacy, kunnen met u samenwerken om onderzoek te doen naar pre-competitieve technologieën en u te helpen de ontwikkelde oplossingen in uw dagelijkse praktijk te implementeren.

AI labs

Het Convergence programma AI, Data & Digitalisering is er trots op twee Convergence AI Labs te hebben. De ene richt zich op Social Empowerment in het Feminist Generative AI Lab, en de andere op Immersive technologieën. In de twee labs hebben onderzoekers van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun krachten gebundeld in hun onderzoek.

Feminist Generative AI Lab

Het Feminist Generative AI Lab is een gezamenlijk onderzoekslaboratorium gevestigd aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Lab verricht baanbrekend onderzoek op het snijvlak van generatieve AI, ontwerp en data-feminisme. Het laboratorium erkent de recente ontwikkelingen in generatieve AI-technologie en de wijdverbreide impact ervan. Het behandelt de ethische uitdagingen en kansen die inherent zijn aan dit transformatieve veld door een theoretisch-feministische lens. Een feministische benadering van technologie gaat verder dan gender. In grote lijnen is het een benadering die streeft naar minder dominante alternatieven, verder denkt dan binaire tegenstellingen en pluralisme en verschil omarmt.

Het overkoepelende doel van het lab is om discriminatie te mitigeren en ervoor te zorgen dat AI-systemen actief bijdragen aan maatschappelijk welzijn en sociale rechtvaardigheid, met name in de context van sociale media en internet. Het lab zal de impact van genAI-systemen op gemarginaliseerde gemeenschappen kritisch onderzoeken, met bijzondere aandacht voor kwesties die verband houden met algoritmische bias, representatie en machtsdynamiek.”

Prof. Dr. Alessandro Bozzon: Professor of Human-Centred AI, Delft University of Technology

Prof. Dr. Claartje ter Hoeven: Professor of Organizational Dynamics in the Digital Society, Erasmus University Rotterdam

The Feminist Generative AI Lab

Immersive Technology Lab

Immersieve technologieën, zoals virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR), kunnen de manier waarop we de wereld en elkaar waarnemen, ermee omgaan en communiceren, volledig transformeren.

“Met het Immersive Technology Lab willen we helpen om meer van het potentieel van immersieve technologieën te ontsluiten, door fundamentele vragen en innovatieve toepassingscontexten te onderzoeken. Ons doel is om inzichten te verwerven die algemeen toepasbaar zijn, terwijl we tegelijkertijd kiezen voor concrete uitkomsten die het verschil kunnen maken in dit domein. Op deze manier willen we een basis leggen voor de effectiviteit en duurzaamheid van het lab op de lange termijn. Dat vraagt om een multidisciplinaire opzet, mogelijk gemaakt door de samenwerking van onderzoekers van Erasmus en Delft, die een breed spectrum aan expertises bestrijken.”

Prof. Dr. Ting Li: Professor of Digital Business, Rotterdam School of Management

Prof. Dr. Elmar Eisemann: Professor of Computer Graphics and Visualization, Delft University of Technology