AI, Data & Digitalisering

De digitale transformatie is onomkeerbaar, snel en heeft de afgelopen tien jaar veel veranderd. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een sleutelrol in de digitalisering. AI heeft eindeloze toepassingen. Er wordt verwacht dat dit een enorme sociaal-economische impact zal hebben, en het houdt verband met de vele uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Binnen het thema AI, Data & Digitalisering onderzoeken we samen hoe we ‘met’ en ‘in’ AI een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdagingen in de samenleving en de gezondheidszorg, en hoe de mondiale wetenschappelijke wereld op dit terrein een blijvende leidende rol kan spelen. Als we dit samen doen, en vanuit verschillende disciplines, kunnen we grote stappen maken. Om die reden bundelen de universiteiten en de universitair medische centra in Zuid-Holland hun krachten in het kenniscluster ‘AI, Data & Digitalisering’.

Lees meer
Toon meer

Missie & visie

Het kenniscluster AI, Data & Digitalisering zal de stevige huidige uitgangspositie verder uitbouwen tot een blijvend prominent kenniscluster met grote maatschappelijke impact. De ambitie van de partners is om via deze samenwerking verder uit te groeien tot kenniscluster van wereldformaat met een focus op onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van AI, Data en Digitalisatie. Dat zal gerealiseerd worden door investeringen, talent en partners van binnen en buiten de universiteiten samen te brengen.

Lees meer

Onderzoeks- en innovatieprogramma 

We maken een onderscheid tussen ‘AI-onderzoek’ en ‘onderzoek met AI’. Waar het eerste verwijst naar fundamenteel onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie, gaat het laatste over onderzoek waarbij Kunstmatig Intelligente toepassingen worden gebruikt. Er zijn vijf kernthema’s belangrijk bij AI, Data en Digitalisering, waarbij we het onderscheid tussen alfa, bèta en gammastudies afschaffen. We zullen samenwerkingen tussen universiteiten en diverse disciplines faciliteren, maar we zullen ook intensief samenwerken met overheden of partners uit de industrie. Zo kunnen we ons meteen richten op uitdagingen op mondiaal en regionaal niveau. 

Onderwijs

Het kenniscluster heeft de volgende ambities op het gebied van onderwijs: 

  • Het aanbieden van gespecialiseerd AI-onderwijs over fundamentele kennisontwikkeling, gericht op het opleiden van 1500 studenten op het gebied van interdisciplinair denken en het ontwikkelen van een multidisciplinaire blik op AI; 
  • Studenten onderwijzen in de basiskennis over AI, Data & Digitalisering in het algemeen, met als doel om 85.000 studenten te bereiken; 
  • Praktisch onderwijs over AI, Data & Digitalisering verzorgen voor professionals en alumni, met als doel om 85.000 professionals en alumni te bereiken.

Hotspots

Om de onderwijs-, innovatie- en onderzoekambitie te realiseren, zullen we een hybride campus met hotspots in Delft, Leiden en Rotterdam ontwikkelen. Deze hotspots zijn onderling verbonden door een virtueel netwerk van nieuwe en bestaande AI-labs. Hier komen AI en haar toepassing samen.

Organisatie

Het kenniscluster AI, Data & Digitalisering wordt strategisch geleid door een stuurgroep en aangestuurd door een coördinatieteam met vertegenwoordigers van de drie universiteiten.

Lees meer