AI, Data & Digitalisering

De digitale transformatie is onherroepelijk, gaat razendsnel en heeft het afgelopen decennium veel veranderd. Artificiële Intelligentie (AI) speelt een hoofdrol in digitalisering. De toepassingsmogelijkheden van AI zijn eindeloos. De sociaaleconomische impact is naar verwachting enorm en heeft betrekking op vele uitdagingen waar we voor staan. Binnen het thema AI, Data & Digitalisering kijken we samen hoe we ‘met’ en ‘in’ AI kunnen bijdragen aan deze uitdagingen in de samenleving en de gezondheidszorg, en hoe er wereldwijd wetenschappelijk een blijvende leidende rol kan worden aangenomen op dit gebied. Als we dit samen en vanuit verschillende disciplines doen, dan kunnen we grote stappen nemen. Daarom trekken universiteiten en de universitair medische centra in Zuid-Holland samen op in het kenniscluster voor ‘AI, Data & Digitalisering’.

Lees meer
Show all

Missie & visie

Het kenniscluster AI, Data & Digitalisering zal de stevige huidige uitgangspositie verder uitbouwen tot een blijvend prominent kenniscluster met grote maatschappelijke impact. De ambitie van de partners is om via deze samenwerking verder uit te groeien tot kenniscluster van wereldformaat met een focus op onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van AI, Data en Digitalisatie. Dat zal gerealiseerd worden door investeringen, talent en partners van binnen en buiten de universiteiten samen te brengen.

Lees meer

Onderzoeks- en Innovatieprogramma

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onderzoek ‘in AI’ (fundamenteel AI-onderzoek) en onderzoek ‘met AI’ (toegepast AI-onderzoek). Vijf focusthema’s staan centraal binnen AI, Data & Digitalisering, waarbinnen de grenzen tussen alfa, bèta en gamma wetenschappen opgeheven worden. Behalve tussen de universiteiten en verschillende disciplines, zal intensief worden samengewerkt met partners uit het bedrijfsleven, met de overheid en met burgers, om uitdagingen die spelen zowel  wereldwijd als in de regio direct op te kunnen pakken.

Onderwijs

Het kenniscluster heeft op het gebied van onderwijs de volgende ambities:

  • het bieden van gespecialiseerd AI-onderwijs specifiek voor fundamentele kennisontwikkeling, met als doel 1.500 studenten per jaar te trainen in interdisciplinair denken en multidisciplinair werken aan AI-onderwerpen;
  • onderwijs geven in basiskennis op het gebied van AI, Data & Digitalisering over de hele linie met als doel het gezamenlijk bereiken van 85.000 studenten;
  • het hands-on opleiden van professionals en alumni in basiskennis van AI, Data & Digitalisering met als doel het gezamenlijk bereiken van 85.000 professionals en alumni.

Hotspots

Om de onderwijs-, onderzoeks- en innovatieambitie te faciliteren wordt een hybride campus ontwikkeld, met hotspots in Delft, Leiden en Rotterdam, met elkaar verbonden door een virtueel netwerk van nieuwe en bestaande AI-labs. Hier komen AI en de toepassing bij elkaar.

Organisatie

Het kenniscluster AI, Data & Digitalisering wordt strategisch geleid door de Stuurgroep AI en aangestuurd door een coördinatieteam met vertegenwoordigers van de drie universiteiten.

Lees meer