NCTV roept op tot grotere weerbaarheid burgers tijdens eerste Nationaal Veiligheidscongres

De directeur van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, deed donderdag 25 januari tijdens het eerste Nationaal Veiligheidscongres een oproep aan alle Nederlanders. Volgens hem zijn we te lang gefixeerd geweest op de vraag: welke dreigingen hangen ons boven het hoofd? Hoe ziet de onrust in de wereld eruit? En te weinig: wat gaan we eraan doen? Hij benadrukte dat we ons al jaren bewust zijn van de dreigingen. Het is niet de vraag óf we maatschappij ontwrichtende effecten zullen ervaren, maar wanneer.

Aalbersberg stelde: “Nationale veiligheid is persoonlijke veiligheid. Iedereen heeft een rol te spelen in het beschermen van onze nationale veiligheidsbelangen. De stap die we samen moeten zetten is aanzienlijk. De eerlijke waarheid is dat, wat er ook op ons pad komt, we er niet klaar voor zijn. We zijn niet voldoende voorbereid, niet voldoende veerkrachtig – noch als regering, noch als samenleving. [En dat moet vanaf vandaag veranderen. Veerkrachtig zijn betekent niets meer of minder dan: Ik kan het aan. Wat er ook gebeurt, ik kan het een tijdje uithouden. Veerkracht betekent dat je hebt nagedacht over wat er zou kunnen gebeuren en dat je voorbereidingen hebt getroffen.”

Hij verwees naar fysieke veerkracht, digitale veerkracht, economische veerkracht en veerkracht tegen grote ketenafhankelijkheden. Pieter-Jaap Aalbersberg sloot zijn toespraak af met een hoopvolle boodschap: “We beginnen niet bij nul. Ieder van ons heeft een klein stukje van de sleutel in handen. We hebben allemaal een rol om te doen wat de dreiging vraagt.”

Professor Marion Koopmans, hoofd van de afdeling Viroscience en wetenschappelijk directeur van het PDPC, was ook aanwezig op dit Nationaal Veiligheidscongres, waar zij in een setting vergelijkbaar met Zomergasten werd geïnterviewd over haar ideeën over verschillende veiligheids- en weerbaarheid gerelateerde onderwerpen en aspecten die haar werk inspireren. Koopmans gaf een voorbeeld van de uitroeiing van de pokken als een prachtige illustratie van wat er mogelijk is als je een doel stelt, een team hebt dat de uitdaging aangaat, internationaal samenwerkt en creatief omgaat met tegenslagen.