kick-off

Kick-off PDPC Frontrunner Project 3: The Pandemic lessons for flood disaster preparedness project

Last Friday, we celebrated the kick-off of the Pandemic lessons for flood disaster preparedness project – part of the Pandemic and Disaster Preparedness Center. 

Historically, floods have often disrupted the regular functioning of healthcare. So the question is: How can we better prepare the healthcare sector for largescale floods?

We are going to identify the biggest risks, look into decision-making procedures during a flood and into how to best organize the transport of people and means under difficult circumstances.

From different areas of expertise and together with relevant partners and citizens, we will learn from previous experiences – also gained during the Covid-19 pandemic – and practice with new knowledge in simulated environments. In this way, we will contribute to a resilient healthcare system.

kick-off

“A flood inundation map based on low-probability, multiple dikes failure scenario simulation. In such a case, several critical infrastructures including healthcare systems and access roads could be flooded, endangering people’s lives.”

Read more about the Frontrunner Project: Pandemic lessons for flood disaster preparedness.

kick-off

Van links naar rechts: Bert de Graaff, Saba Hinrichs-Krapels, Yared Abebe, Roland Bal, Bas Jonkman, Karin van Vuuren, Robert Borst, Linda Jansen

Read this news in Dutch

Afgelopen vrijdag vierden we de start van het project Pandemische lessen voor overstromingsrisicobeheer— onderdeel van het Pandemic and Disaster Preparedness Center.

Hoe kunnen we de zorg beter voorbereiden op grootschalige overstromingen door vooraf na te denken over waar de grootste risico’s liggen, wie de regie heeft tijdens een overstroming en hoe stromen van mensen en middelen het beste kunnen worden georganiseerd?

Vanuit verschillende expertises en met de relevante partners en burgers gaan we leren van eerdere ervaringen – ook opgedaan tijdens de Covid-19 pandemie – en oefenen we met nieuwe kennis in gesimuleerde omgevingen. Op deze manier dragen we bij aan een weerbaar zorgsysteem.