Health & Technology updates

Health & Technology Management Update 

November 2023

 • 3 Sustainable Health Programs zijn geselecteerd: De nieuwe programma’s SMART OR 2023, Technological innovations for nurses, en Transition towards Zero Emission Endoscopy krijgen vier jaar ondersteuning om aan duurzame oplossingen voor de zorg te werken. Programmakick-off vindt plaats op 9 november a.s.
 • Op 16 november 2023 organiseren we een Flagship Get-Together voor alle betrokken onderzoekers. Tijdens dit event worden alle voor de Flagships relevante ontwikkelingen binnen Health & Technology besproken en staan we stil bij de aankomende mid-term evaluatie.
 • Op 22 november 2023 organiseren we een Talentpool event, bedoeld voor alle postdocs en PhD’ers die aangenomen zijn binnen de Flagships. Tijdens dit event is er aandacht voor onderlinge verbindingen, een kennismaking met Convergence en zal Young Convergence Health & Technology gelanceerd worden.

Oktober 2023

Flagships
Ruim 200 gevestigde en startende onderzoekers hebben tijdens het Community Event op 7 september jl. kennis en ambities gedeeld via o.a. demonstraties van faciliteiten en onderzoekprogramma’s en vele nieuwe connecties gelegd. In oktober organiseren we drie aanvullende bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen:

  • Flagship event, gericht op: vooruitblik, onderlinge crossovers en connecties, lessons learned en best practices.
  • Talent pool event, gericht op o.a. de onboarding en samenkomen van nieuw aangestelde PhD’er en postdocs binnen de H&T programma’s.
  • Innovation matchmaking event voor de PI’s die tijdens het event op 7 september actief waren op de demonstratiemarkt en in de breakout sessies. Dit event is gericht op: het stimuleren en versnellen van innovatie richting valorisatie.

Sustainable Health Programs
Op 11 oktober worden 3 Sustainable Health Programs geselecteerd. Deze programma´s zullen in de komende 4 jaar bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen:

  • Bevolking zo lang mogelijk gezond houden aan de hand van innovatieve technologie
  • De impact van ziekenhuiszorg op onze leefomgeving reduceren
  • Waarborgen van houdbaarheid van de zorg op lange termijn: inzet van personeel, ondersteund door technologie voor efficiëntere en effectievere zorg

Research Master
De ontwikkeling van de tweejarige innovatieve transdisciplinaire Research Master Sustainable Health/Duurzame Gezondheid is in volle gang, welke moet starten in september 2026