Open Mind Symposium 2021

22 perfecte pitches, 

in een zeer energiek symposium. Afgelopen vrijdag stonden de 22 gehonoreerde Open Mind-projecten in de schijnwerpers om hun projecten te presenteren tijdens het eerste Open Mind Symposium. De meeste pitchers verzamelden zich in de Frans van Hasseltzaal van de TU Delft, waar een opname-studio werd gecreëerd om online uit te zenden. Onder voorzitterschap van programmadirecteur en enthousiaste presentator Richard Goossens kreeg het publiek inzicht in de projecten en hun belangrijkste missie om bij te dragen aan de Convergentie  doelstellingen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle pitchers voor hun beknopte en evenwichtige pitches, en naar het team van de TU Delft voor hun gastvrijheid en steun. Nu is het aan de projecten om resultaten en richtingen voor verder onderzoek en onderwijs te behalen, convergentie-stijl. We zijn benieuwd naar hun vorderingen. Houd de evenementenkalender in de gaten voor een tweede Open Mind symposium begin 2022!

Klik hier om naar de lijst met gepitchte projecten tijdens het Open Mind Symposium te gaan

Wat mooi om met Convergence bezig te mogen zijn

Hans van Leeuwen

Erasmus MC

Voormalig decaan