ARCH22 – the 5th Architecture Research Care and Health conference

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie wordt georganiseerd door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, het Erasmus MC en enkele zorg gerelateerde Nederlandse architectenbureaus (AM_A, GAF en Wiegerinck) die vanuit een onderzoekende houding projecten realiseren. De conferentie beoogt wetenschap en vastgoed (ontwerp)praktijk te verbinden op actuele kennis- en innovatiethema’s. Het toont de toegevoegde waarde van interdisciplinair samenwerken rond complexe en kostbare maatschappelijke opgaven. Het dient ter inspiratie van ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers in de sector.

Architecture, Research, Care & Health (ARCH) is een van oorsprong Scandinavisch wetenschappelijke conferentie, die in 2022 voor de vijfde keer georganiseerd wordt. De conferentie brengt onderzoekers, ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers vanuit verschillende landen bij elkaar en draagt zo bij aan kennisuitwisseling en netwerkvorming. In Nederland sluit deze benadering aan bij de ‘convergence’ strategie die tussen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC is ingezet, waarbij inter- en transdisciplinaire verbindingen worden gelegd, teneinde nieuwe oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. De conferentie sluit qua thematiek tevens aan bij het Nederlandse missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de kennis- en innovatieagenda op het gebied van gezondheid en zorg. ARCH22 wordt daarom ook mede mogelijk gemaakt door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health.

ARCH 22 kent drie leidende onderwerpen: (1) Integratie van behoeften – inclusief, geïntegreerd ontwerp gericht op gezondheid, zorg en welbevinden; (2) Zorgarchitectuur en veranderingen – toekomstbestendigheid, weerbaarheid en aanpasbaarheid van ontwerpen en bestaande gebouwen (voor, tijdens en na de recente pandemie); en (3) Betrokkenheid – co-creatie, co-design, ontwerp en stakeholder processen. Deze thema’s worden vanuit de invalshoeken: (a) de mens (effect op gebruikers maar ook bijvoorbeeld innovatie in werkprocessen); (b) de ruimte (fysieke infrastructuur, flexibiliteit en aanpasbaarheid); en (c) proces (ontwerpproces met gebruikers, maar ook ontwerpmiddelen als VR en BIM, de impact van IT en andere technologieën).

Er zullen in de Berlage zalen van de faculteit Bouwkunde in Delft ruim 60 onderzoeken gepresenteerd worden door ruim 50 auteurs uit 15 verschillende landen. Daarnaast is er een plenair programma met keynote bijdragen en zijn er meer dan 20 posters met onderzoeks- en ontwerpresultaten te bewonderen. Veel Europese landen zijn in deze bijdragen vertegenwoordigd, en daarmee wordt verder gebouwd aan een Europees research netwerk voor zorgarchitectuur. Tijdens een netwerkbijeenkomst op locatie zijn er tevens rondleidingen door het nieuwe ziekenhuisgebouw van het Erasmus MC in Rotterdam. De volledig Engelstalige conferentie wordt afgesloten met een keuze uit werkbezoeken aan uiteenlopende innovatieve projecten in de langdurige en de acute zorg. Tijdens de conferentie en het conferentiediner is er veel ruimte om te netwerken, nieuwe verbindingen te leggen voor toekomstig onderzoek of kennis te maken met innovatieve diensten en producten.

Voor programma, aanmelding en sponsormogelijkheden: zie www.arch21erasmusmc.tudelft.nl of neem contact op via arch22conference@gmail.com Tot 1 juni geldt een korting op de tarieven.